چهار ماه کار بی‌مزد و کسر نامتعارف مالیات از حقوق کارگران آبفای آبادان

علاوه بر دستمزدهای معوقه، پیمانکار سابق شرکت آب و فاضلاب آبادان بابت حق سنوات، لباس و مرخصی سالهای ۹۰، ۹۱ و ۹۲ نیز به کارگران بدهکار است. ….

ایلنا:
«در حال حاضر از هر کارگر پیمانکاری شرکت آبفای آبادان ۱۴ درصد مالیات کسر می شود.
علاوه بر دستمزدهای معوقه، پیمانکار سابق شرکت آب و فاضلاب آبادان بابت حق سنوات، لباس و مرخصی سالهای ۹۰، ۹۱ و ۹۲ نیز به کارگران بدهکار است.»

نماینده کارگران آبفای آبادان از تعویق چهار ماه حقوق و کسر نامتعارف مالیات از دستمزد ۱۴۰ کارگری خبر داد که از طریق شرکت پیمانکاری «ارمغان نمای شوشتر» در این شرکت دولتی مشغول به کار هستند.
«رضا گلستانی» در این زمینه به ایلنا گفت: شرکت پیمانکاری «ارمغان نمای شوشتر» از خرداد ماه سال جاری مجری لوله گذاری انشعابات آب و رفع شکستگی لوله‌های شهر آبادان است و کارگران علاوه بر دو ماه مطالبه حقوق از پیمانکار قبلی؛ در دوران پیمانکار فعلی نیز طی دو ماه گذشته هیچ گونه دریافت حقوقی نداشته.‌اند

این کارگر گفت: به تازگی کارگران بر اساس فیش حقوقی که به آنها داده شده است، متوجه شدند که پیمانکار جدید به صورت نامتعارف مالیات بر درآمد بیشتری از حقوقشان کسر کرده است.
گلستانی باتاکید بر اینکه در حال حاضر از هر کارگر پیمانکاری شرکت آبفای آبادان ۱۴ درصد مالیات کسر می شود، گفت: به عنوان نمونه کارگری که در زمان پیمانکار قبلی (شرکت فخر و ظفر) یک میلیون ۴۵۰ هزار تومان حقوق می‌گرفت از حقوق ماهانه وی حدود ۶۴ هزار تومان مالیات بر دستمزد کسر می‌شد و این در حالیست که شرکت ارمغان نمای شوش‌تر به نسبت‌‌ همان حقوق ماهانه بیش از۲۰۰ هزار تومان بابت مالیات کسر کرده است.

این کارگر گفت: حقوق من وسایر همکارانم در آبفای آبادان در دو ماهه نخست سال که زیر نظر شرکت پیمانکاری فخرو ظفر فعالیت داشتیم روزانه ۲۳ هزار و۱۷۳ تومان بود که این مبلغ به نسبت حقوقی که شرکت ارمغان نمای شوشترپرداخت می کند روزانه ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان کاهش یافته است. او گفت: در این مورد پاسخ مسئولان شرکت فخروظفر به کارگران اینست که چون قرارداد کارگران آبفای آبادان بصورت حجمی به نسبت آن باید ۱۴ درصد مالیات از حقوق هر کارگر کسر شود.

پرداخت نشدن معوقات ادامه دارد
نماینده کارگران آبفای آبادان در بخش دیگری از سخنان خود در مورد معوقات حقوقی کارگران آبفای آبادان گفت: مسئولیت پرداخت حقوق دو ماهه نخست سال جاری کارگران آبفای آبادان به شرکت فخروظفر مربوط است، و ما بقی (دو ماه باقی مانده) را نیز باید شرکت ارمغان نمای شوشتر به عنوان پیمانکار جدید پرداخت کند. این فعال کارگری اضافه کرد: علاوه بردستمزدهای معوقه این کارگران، شرکت فخروظفر به عنوان پیمانکار سابق شرکت آب وفاضلاب آبادان بابت حق سنوات، لباس و مرخصی سالهای۹۰، ۹۱ و ۹۲ نیز به کارگران بدهکار است.

وی همچنین در مورد قرار داد کارگران آبفای ابادان تصریح کرد: قراردادی که شرکت ارمغان نمای شوش‌تر برای امضاء در اختیار کارگران قرار داده بود یکسویه تنظیم شده بود که با مقاومت کارگران روبرو شد اما در ‌‌نهایت ۸۰ نفر از کارگران مجبور به امضاء این قرارداد شدند. او گفت: کارفرما ی جدید اصرار دارد تا زمانی که همه کارگران قرار داد خود را امضاء نکنند از حقوق خبری نیست. گلستانی با اشاره به سابقه ۱۵ ساله کارگران پیمانی شرکت آبفای آبادان گفت: نبود امنیت شغلی در کنار پرداخت نشدن مطالبات مزدی شرایط نامناسبی را برای کارگران فراهم کرده است.

توضیحات شرکت آبفای آبادان
در این رابطه آقای «محراب قنبری» رئیس امور آب و فاضلاب آبادان در تاریخ ۶ تیرماه سال جاری ضمن تایید تعویق حقوق کارگران پیمانکاری در سه ماه گذشته گفت بود: دو ماه از معوقات حقوقی کارگران مربوط به شرکت فخر وظفر بوده و مسئولیت یک ماه باقیمانده نیز بر عهده شرکت ارمغان نمای شوش‌تر است. او با بیان اینکه شرکت آب وفاضلاب هنوز با شرکت فخر ظفر به عنوان پیمانکار سابق تسویه حساب نکرده است، در خصوص پیمانکار جدید افزوده بود: با وجود آنکه همه صورت وضعیت‌های مالی پیمانکار سابق را پرداخت نکرده‌ایم اما پیمانکار جدید طبق توافقات انجام شده باید تا سه ماه بدون دریافت هیچ صورت وضعیتی توان پرداخت حقوق کارگران خود را داشته باشد.
او با بیان اینکه ما از نیروی کار شرکت ابفای آبادان حمایت می‌کنیم در خاتمه گفته بود: سایر مطالبات معوقه مورد ادعای کارگران از شرکت پیمانکاری فخر و ظفر بعد از پرداخت همه صورت وضعیتهای این شرکت، قابل وصول است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.