درگیری عده ای از مردم سرو بندرعباس با نیروی انتظامی


ایران کارگر:
به گزارش دریافتی از بندر عباس غروب روز سه شنبه ۲۱ مرداد عده ای ازمردم منطقه سَرَو sarow  بندر عباس در ساحل با مأموران نیروی انتظامی درگیر شدند. نیروی انتظامی به سمت رانندگان قایق ها تیر اندازی میکند، که آنان نیز پاسخ میدهند و دو سرباز نیروی انتظامی مجروح شده که هم اکنون در بیمارستان صاحب زمان بندرعباس بستری هستند. بهانه نیروی انتظامی در ساحل سرو این بوده است که رانندگان قایق ها اجناس قاچاق وارد میکنند که رانندگان قایق های موتوری نیز به این موضوع معترض بوده اند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.