روبن مارکاریان: نقش جنگ های نیابتی خاورمیانه در تقویت داعش!

سناتور مک کین بارها از دوستان سعودی و قطری و به ویژه شاهزاده بندر بن سلطان» برای کمک آن ها به شورشیان مسلح سوریه قدردانی کرده است. شاهزاده «بندربن سلطان» یکی از پرنفوذترین سیاستمداران خانواده سلطنتی عربستان است که سال ها سفیرعربستان سعودی در آمریکا بود. …. (دنباله…)

پنج هزار تظاهرکننده شیلیایی خواستار قطع روابط با اسرائیل شدند

به گزارش خبرگزاری ˈرویترزˈ، دانشجویان دانشگاه ها، فعالان مدنی، اعضای جامعه فلسطینیان مقیم شیلی از جمله گروه های شرکت کننده در تظاهرات دیروز (شنبه) در سانتیاگو بودند. …. (دنباله…)

ناگفته‌های”معتمدآریا” از ممنوع‌الکاری‌اش

فاطمه معتمدآریا بیشترین رکوردها را در میان هنرمندان ما دارد؛هم رکورد بیشترین جوایز داخلی و هم بیشترین جوایز خارجی،هم بیشترین فیلم‌های توقیفی را دارد و هم بیش از هر بازیگر دیگری، ممنوع‌الکار شده است و آن طور که خودش می‌گوید بیشترین دشنام‌ها را خورده و فحش‌خورش هم حسابی ملس است! …. (دنباله…)