یک فعال کارگری: مدیران متهم به فساد مالی در تامین اجتماعی هنوز برسر کارند

پروین محمدی، فعال مستقل کارگری تعلل در رسیدگی به پرونده شکایت از مدیران ارشد تامین اجتماعی را ناشی از فساد گسترده در سیستم اقتصادی کشور دانست. ….

«پروین محمدی» در این باره به ایلنا گفت: تعلل قوه قضائیه نشان می‌دهد ریشه فساد مالی در تامین اجتماعی صرفا ناشی از افراد نبوده و سیستم این سازمان بدلیل فقدان نظارت عملی ـ و نه نمایشی – کارگران از اساس قابلیت فساد پذیری دارد.
این کارگر بازنشسته کارخانه صنایع فلزی ایران افزود: مهم‌تر از عدم رسیدگی قوه قضائیه به این پرونده و باقی ماندن مدیران متهم در سمتهای خود، دخالت دولت‌ها در اداره تامین اجتماعی است. کارگران دستی در انتصاب مدیران این سازمان ندارند درحالی که منابع مالی تامین اجتماعی از مزد کارگران تامین می‌شود. وی ادامه داد: در شرایطی که کارگران به عنوان صاحبان اصلی تامین اجتماعی هیچ دخالتی در اداره و مدیریت منابع مالی این سازمان ندارند، زمینه برای فساد مالی گسترده فراهم است.

محمدی تصریح کرد: هنوز هیچ محکومیتی علیه مدیران متهم صادر نشده که این موضوع می تواند باقی ماندن مدیران متهم در سمتهای خود را توجیه کند. هرچند عملکرد دولت و تامین اجتماعی در سالهای گذشته نشان می‌دهد با جابجایی افراد نیز تغییر چندانی در رویه تامین اجتماعی رخ نخواهد داد.
وی ادامه داد: بدهی ۹۰هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی نشانگر آن است که دولت‌ها همواره به این سازمان به چشم منبعی برای جبران کسری بودجه خود نگاه کرده‌اند.
محمدی با تاکید بر لزوم دخالت کارگران در اداره تامین اجتماعی افزود: منابع مالی این سازمان هیچگاه به دست کارگران مدیریت نشده و علت اصلی فساد مالی در تامین اجتماعی همین مساله است. دغدغه کارگران تنها فساد مالی در زمان مرتضوی نیست بلکه سیستمی است که به مدیران و دولت‌ها اجازه دستبرد به صندوق تامین اجتماعی را می‌دهد.

هدف شکایت کارگران علیه فساد در تامین اجتماعی
این فعال کارگری افزود: بعد از افشای فساد مالی جمعی از کارگران تصمیم به تنظیم شکایت علیه سازمان تامین اجتماعی گرفتند. هدف ما از این شکایت این بود که کارگران به عنوان صاحبان سازمان تامین اجتماعی اجازه ندهند فساد مالی و چپاول اموالشان لابلای دعواهای جناحی و سیاسی گم شود. وی ادامه داد: کارگران علاوه بر پیگیری فساد افراد در تامین اجتماعی باید به دنبال راهی برای دخالت در اداره سازمان تامین اجتماعی و در واقع اموال خودشان باشند.
محمدی تاکید کرد: کاهش کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی، کاهش ارزش دفترچه بیمه این سازمان در گذشته و مجبور کردن بیمه شدگان و بازنشستگان تامین به استفاده از بیمه تکمیلی برای دریافت خدمات همگی بیانگر کسری بودجه گسترده تامین اجتماعی است.
وی ادامه داد: این منابع مالی صرف تامین کسری بودجه دولت و فساد مالی مدیران تامین اجتماعی شده و عدم تغییر این مدیران نشان می‌دهد سیستم تامین اجتماعی باید دچار تحولات اساسی شود، نه آنکه صرفا افرادی در راس سازمان تغییر کنند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.