زد و خورد در مجلس ترکیه پس از طرح ارتباط دولت با گروه تروریستی داعش

رسانه های ترکیه در خبر فوری از بروز درگیری فیزیکی بین نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب مخالف حرکت ملی در مورد گروه تروریستی داعش خبر دادند. …. (دنباله…)

“گزارش از بازار پوشاک دست دوم تاناکورا: زنجیره ای از فقر در تولید تا مصرف” نوشته خسرو صادقی بروجنی

یکی‌ از مشاغلی‌ که‌ با توجه‌ به‌ نیازهای‌ جامعه‌ در چند سال‌ اخیر به‌ وجود آمده‌، فروش‌ لباس‌های‌ دست‌ دوم‌ خارجی‌ در فروشگاه‌های‌ موسوم‌ به‌ «تاناکورا» است‌. تعداد این‌ فروشگاه‌ها در شهرهای‌ بزرگ‌ بویژه‌ تهران‌ در حال‌ افزایش‌ است‌ بطوری‌ که‌ در مناطق‌ مختلف‌ تهران‌ بویژه‌ قسمت‌ جنوبی‌ پایتخت‌ با در نظر گرفتن‌ شرایط‌ اقتصادی‌ پایین‌، افراد به‌ مراتب‌ بیشتر از سایر قسمت‌ها دیده‌ می‌شود. …. (دنباله…)

لوتا الستاد: بایکوت اسرائیل: آری یا نه؟

موضوع اصلی خاورمیانه در این روزها، دیگر بایکوت اسرائیل: آری یا نه، نیست. بل‌که پرسش این است که میزان بایکوت چقدر باید باشد. …. (دنباله…)

یوری آونری

آن ها نمی توانند چون با یک دیگر صحبت نمی کنند. آن ها می توانند یک دیگر را بکشند، اما نمی توانند با هم گفتگو کنند. پناه بر خدا! این جنگی علیه ترور نیست. حود جنگ اقدامی تروریستی است. هیچ یک از طرفین راهبردی جز ارعاب جمعیت غیرنظامی طرف دیگر ندارند …. (دنباله…)

ناهید میرحاج: خنیاگر غمگین با هزار قناری خاموش در گلو!

به مناسبت پنجاه و پنجمین سالمرگ قمرالملوک وزیری (۱۳۳۸- ۱۲۸۴ خورشیدی)
اگر تحولات مشروطه و مشروطه خواهی نبود، به احتمال به یقین قمر هم سرانجام باید آوازه خوانی درباری می شد، با توجه به این که مسیر او به سبب دسترسی مادربزرگش به دربار ناصرالدین شاه از پیش هموار شده بود. …. (دنباله…)