اعتصاب کارگران شرکت سهند آذر کرمانشاه و تخریب دستگاه های این شرکت


کارگران شرکت سهند آذر کرمانشاه در اعتراض به دریافت نکردن حقوق شان بعدازظهر یکشنبه ۶ مرداد در محل کارگاه دست به اعتصاب زده و عده ای از کارگران به خاطر عدم دریافت حقوق شان به دستگاههای سنگ شکن این شرکت حمله کرده و آن ها را تخریب کردند.

به گزارش سحام، مدیریت کارگاه به کارگران گفته است پولی نداریم به شما بدهیم و به همین دلیل ۱۰ تن از کارگران به دستگاه های موجود در کارگاه حمله ور شده و آنها را تخریب کردند. کارگران شرکت سهند آذر در حال حاضر در پروژه سد داریان مشغول به کار هستند . بعد از این حادثه صد تن از کارگران شرکت سهند آذر کرمانشاه در اعتراض به شش ماه حقوق معوقه درمقابل استانداری کرمانشاه دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران در این تجمع خواستار رسیدگی استاندار به خواسته هایشان شدند. کارگران مذکور سپس در مقابل دادگستری کرمانشاه تجمع کرده و نماینده کارگران به دادستانی مراجعه کرد.

کارگران به مسئولین دادستانی اعلام کردند که ماه هاست حقوقی دریافت نکرده اند و در فقر و نداری به سر می برند. دادگاه چند ماه پیش وعده داده بود که مالک شرکت متعهد شده است ازطریق فروش تعدادی از دستگاه های کارخانه، حقوق عقب مانده کارگران را جبران کند، ولی تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است.
گفتنی ست، کارفرمای شرکت سهند آذر کرمانشاه، سپاه پاسداران است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.