گفتگوی رادیو ندا با ناصر زرافشان درمورد جنایات جنگی اسرائیل در غزه

(دنباله…)

مینا انتظاری: اولین نام در شبانگاه قتل عام: “مریم گل”

بندی داشتیم با حداقل امکانات. دائم زیر تنبیه بودیم و فشار مداوم… و این در صورتی بود که خوش شانس میبودیم و به مکان و شرایط بدتری منتقل نمی شدیم. همان طور که مدتی بعد تعداد زیادی از بچه ها مثل مهدخت محمدیزاده، شهین جلغازی، دکتر شورانگیز کریمیان، ناهید تحصیلی، اعظم حاج حیدری، فریده صدقی، مریم (سارا) پاکباز، مریم محمدی، سپیده زرگر، مریم شین، مادر منصوره، لعیا و… به شکنجه گاه «قبر و قیامت» منتقل شدند و ماهها در جایی به اندازه تابوت در بین تخته های چوبی با چشم بند و در سکوت مطلق مثل میخ به زمین چسبیده شدند. …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: حکومت اسلامی ایران، از رشد آگاهی و آزادی و مبارزه زنان به وحشت افتاده است!

مطابق با تاکیدهای خامنه ای و توصیه ‌های کسانی مانند مکارم شیرازی، اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم تیرماه کلیات طرحی را برای افزایش جمعیت تصویب کردند که مطابق آن برای اقدام‌ هایی نظیر سقط جنین یا عقیم‌ سازی مجازات زندان در نظر گرفته شده است. …. (دنباله…)

سروده ای از جوهیل و خوانش از علی پیچگاه

کارگران جهان، به پا خیزید!   زنجیرهایتان بگسلید.  حق خویش بستانید.  مفت خوران استثمارگر  به یغما می برند تمام دسترنج تان را. …. (دنباله…)