” کوبانی کوبانی” شعری از پرویز میرمکری

برای کوبانی شهر محاصره شده کردستان سوریه توسط آدمخواران داعش ….

پرویز میرمکری: ” کوبانی کوبانی”

(برای کوبانی شهر محاصره شده کردستان سوریه  توسط  آدمخواران داعش)

“کوبانی       کوبانی”

از گورخانه های  مخروبه

ارواح پلید و قاریان مرگ  بازماند ه های کاروان شوم  سنگ سار و جنگ

از ویرانه های تاریخ در غفلت دایناسور و ماموت سر بر آورده اند

سر بریده بر نیزه حمل میکنند سیاه می پوشند

همچون دراکولا تاریک هستند و خون می نوشند.

کوبا نی  کوبا نی

دختران کورد  ملکه های  رقص و گورانی جامه نبرد به تن کرده

با مادران پیشانی پینه بسته از سینه کوهستان های کردستان گلوله می دوشند

تا در هجوم درنده های مسلمان تنها نما نی .

پرویز میرمکری
Jul y 28/ 2014

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.