اعتصاب کارگران شرکت ریسندگی پرریس وارد ششمین روز خود شد


اتحادیه آزاد کارگران ایران:
کارگران ریسندگی پرریس روز پنجم مرداد ماه ششمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. این کارگران همزمان با اعتصاب، در اداره کار شهر سنندج دست به طرح دعوی علیه کارفرما نیز زده اند. ٣۲ کارگر شرکت ریسندگی پرریس از اول سال تا کنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند و عیدی و پاداش سالهای ۹۱ و ۹۲ خود را نیز از کارفرما طلب دارند.

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران پرریس بارها از کارفرما خواهان پرداخت دستمزدهای معوقه خود شده اند اما کارفرما در عین بی توجهی به شرایط اسفبار معیشتی کارگران و خواستهای آنان، اعلام کرده است ریالی به شما نخواهم داد بروید به هر جا که از دستتان بر میاید شکایت کنید.
کارگران ریسندگی پرریس اعلام کرده اند در صورت تداوم بی توجهی کارفرما نسبت به پرداخت دستمزدهایشان، علاوه بر اعتصاب دست به اقدامات اعتراضی تر دیگری نیز خواهند زد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.