پـویـان انـصـاری: گفت، زمـان، زمـانِ …، گفتم …!

گفت، عصر، عصر ِ صلح و دوستی است / گفتم، پس کُشتار کودکان فلسطینی توسط جکمه پوشان اسرائیلی چیه !؟ ….

پـویـان انـصـاری
Pouyan49@yahoo.se

گفت، زمـان، زمـانِ …، گفتم …!

گفت، عصر، عصر ِ دمکراسی و عدالت اجتماعی است

گفتم، پس رژیم جمهوری اسلامی چیه !؟

گفت، عصر، عصر ِ صلح و دوستی است

گفتم، پس کُشتار کودکان فلسطینی توسط جکمه پوشان اسرائیلی چیه !؟

گفت، قرن، قرنِ توحش و بربریت نیست

گفتم، پس، داعش، طالبان، بوکو حرام و بسیجی چیه !؟

گفت، زمان، زمانِ جنگ نیست

گفتم، پس اینهمه کُشت و کُشتـار در جهان چیه !؟

گفت، عصر، عصر ِ عملیات تروریستی نیست

گفتم، پس، حماس و حزب اله چیه !؟

گفت، قرن، قرنِ قُـرون وسطایی نیست

گفتم، پس سنگسـار چیه !؟

گفت، قرن، قرنِ آدم های فرهیخته اند که در رأس قدرت اند

گفتم، پس خامنه ای کیه !؟

گفت، قرن، قرنِ پیشرفت صنعت است

گفتم، پس، سرنگون کردت هواپیمای مسافربری چیه !؟

گفت، قرن، قرنِ علم و دانش است

گفتم، پس چاه جمکران چیه !؟

گفت، عصر، عصر ِ آزادی انسان با هر مرام و مسلکی است

گفتم، پس قتل عام آزادیخواهان در دهه شصت چیه !؟

گفت، عصر، عصر ِ کبوترهای سفیدِ صلح است

گفتم، پس، حزب اله، با شمشیر اش چیه !؟

گفت، عصر، عصر ِ عشق و گذشت و دوستی است

گفتم، پس، طناب دار چیه !؟

گفت، زمان، زمانِ شادی و رقص و پایکوبی است

گفتم، پس، سینه و قمه زدن چیه !؟

گفت، عصر، عصر ِ جنگ ادیـان نیست

گفتم، پس، سُنی و شیعه که در یک باورند، کُشتار همدیگر چیه !؟

گفت، قرن، قرنِ احترام به همزیستی مسالمت آمیز کشورهاست

گفتم، پس اسرائیل باید محو شود چیه !؟

گفت، عصر، عصر ِ احترام به ادیان است

گفتم، پس بهایی بودن جُـرم است چیه !؟

گفت، زمان، زمانِ، عشق و صفا ست

گفتم، پس ختنه کردنِ دختران، چیه !؟

گفت، عصر، عصر ِ ثـروت و نفت و طلا است

گفتم، پس، فقـر، فحشاء و کودکان ِ خیابانی چیه !؟

گفت، عصر، عصر ِ برابری زن و مرد و پالایش فرهنگ و تمدنهاست

گفتم، پس جمهوری اسلامی زن ستیـز و فرهنگ کُش چیه !؟

گفت، عصر، عصر ِ شکنجه و تجاوز نیست

گفتم، پس کهریزک چیه !؟

گفت، اگر بگویم عصر، عصر ِ علم و صنعت و پیشرفت نیست

گفتم، پس، ساختن بُمبِ اتم چیه !؟

گفت، اصلأ اشتباه کردم که گفتم، زمان، زمانِ …

گفتم، …

گفت، …

۲۵ جولای ۲۰۱۴- استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.