ملاقات داوود رضوی در بیمارستان با رضا شهابی در چهل و هفتمین روز اعتصاب غذای او

هر چند که شهابی توان برداشتن چندین قدم را نداشت اما روحیه ای محکم و استوار در چهره اش موج می زد. ….

داوود رضوی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد پیرامون ملاقات خود با رضا شهابی در بیمارستان نوشته است:

امروز به ملاقات رضا شهابی در بیمارستان رفتم، دیگر دستبند به دست نداشت ۴۷ روز از اعتصاب غذایش می گذشت، ۱٨ کیلو از وزن بدنش را از دست داده بود و معده اش به خونریزی افتاده بود، در بدو ورود من، همسرش با دیدنم گفت تا شما اینجا هستی من بروم و کمی کارها را سر سامان بدهم و برگردم، نگرانی و خستگی در چهره خانم شهابی کاملا مشخص بود، در دو روز گذشته همسر شهابی یکسره در دادستانی پیگیری کرده بود که هم دستبند را از دست رضا باز کند و هم اینکه بتواند برای همراهی در کنار همسرش مجوز بگیرد که خوشبختانه موفق هم بوده است.

در دو روز گذشته تعدادی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر فعالین کارگری و تعدادی از فعالین سیاسی و مادران پارک لاله به ملاقات شهابی رفتند و با وی همدری کردند و در خواست داشتند تا شهابی به اعتصاب غذایش پایان دهد، اما شهابی بعد از ۴۷ روز اعتصاب غذا با توجه به دغدغه های دیگر فعالین و احترام برای همه ی انها و تشکر، می خواهد تا یکشنبه ادامه دهد تا شاید مسئولی از طرف سیستم قضایی کشور به خواسته هایش توجه کند.

هر چند که شهابی توان برداشتن چندین قدم را نداشت اما روحیه ای محکم و استوار در چهره اش موج می زد. امیدواریم قبل از اینکه دیر شود، مسئولین قضایی تصمیمی منطقی بگیرند تا جان کارگری که دستمایه حداقلی حقوق هر شهروند است حفظ شود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.