پایان تحصن کارگران پتروشیمی تبریز بدون عملی شدن وعده‌های کارفرما

چیزی به کارگران نخواهیم داد ….

ایلنا:

تحصن حدود ۶۷۰ کارگر قرارداد مستقیم واحد تعمیرات و نگهداری پتروشیمی تبریز که ۱۰ روز بعد از شروع تعمیرات اساسی در این واحد تولیدی (۲۵ خرداد) آغاز شد در پی امضای توافق نامه ای با مدیرعامل در تاریخ ۱۰ تیر پایان یافت اما ظاهراً توافقات انجام شده تنها در حد وعده باقیمانده است.

یکی از کارگران پتروشیمی تبریز با اشاره به تحصن ۱۶ روزه کارگران قرارداد مستقیم بخش تعمیرات و نگهداری این واحد تولیدی از خلف وعده مدیرعامل انتقاد کرد. این کارگر در این باره به ایلنا گفت: تحصن حدود ۶۷۰ کارگر قرارداد مستقیم واحد تعمیرات و نگهداری پتروشیمی تبریز که ۱۰ روز بعد از شروع تعمیرات اساسی در این واحد تولیدی (۲۵ خرداد) آغاز شده بود در پی امضای توافق نامه ای با مدیرعامل در تاریخ ۱۰ تیر پایان یافت اما ظاهراً توافقات انجام شده تنها در حد وعده باقیمانده است.

وی ادامه داد: اعتراض صنفی کارگران در پی بازدید مدیرعامل از کارخانه و صحبت‌های تحریک آمیز وی مبنی بر وجود ۷۰۰ نیروی اضافی در این واحد تولیدی آغاز شده بود. این فعال کارگری ضمن اشاره به بازگشت به کار کارگران در حالی که هیچکدام از مطالبات صنفی آنان هنوز محقق نشده است، افزود: رفع تبعیض حقوقی میان کارگران قرارداد مستقیم و کارکنان رسمی پتروشیمی تبریز مهم‌ترین مطالبه صنفی کارگران متحصن بوده و است. به گفته وی، کارکنان رسمی وزارت نفت حدود ۴ برابر بیشتر از کارگران قرارداد مستقیم حقوق می‌گیرند.

وی تصریح کرد: از سال ۹۰ که شماری از کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز به امید رفع تبعیض حقوقی با کارکنان رسمی این واحد تولیدی قرارداد مستقیم شدند، جزییات حقوق دریافتی آنان تغییر ملموسی نکرده است. این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: مدیرعامل پتروشیمی تبریز به دلیل توافق نامه ای که با کارگران امضاء کرده است، از طرف مدیران داخلی و هیات مدیره تحت فشار قرار دارد. وی با انتقاد از فشار مدیران داخلی بر کارگران متحصن و اتهامات ناروای آنان، گفت: مدیرعامل هنگام امضای توافق نامه قول داد که تا پایان شهریور مشکلات معیشتی کارگران را حل کند و گرنه از سمت خود استعفاء می‌دهد. به گفته این کارگر قرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز، کارگران از زمان امضای توافق نامه نتوانسته‌اند مدیرعامل را ملاقات کنند.

چیزی به کارگران نخواهیم داد
در همین رابطه، «علیرضا صدری» مدیرعامل پتروشیمی تبریز با اشاره به تفاوت حقوقی کارگران و کارکنان رسمی پتروشیمی تبریز به ایلنا گفت: کارگران قرارداد مستقیم بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی حق و حقوقشان را کامل دریافت می‌کنند و کارخانه در قبال آنان اجحافی نکرده است. وی در ادامه با متهم کردن معترضان به زیاده خواهی، گفت:از بین همه کارگران قرار داد مستقیم، ۱۰۰ نفر زیاده طلب هستند و می‌خواهند مازاد بر قانون حقوق بگیرند و ما هم چیزی به آنان نخواهیم داد.

صدری تصریح کرد: کارگرانی که در تعمیرات اساسی کارشان را انجام دادند، پاداش گرفتند اما اینان چون کار نکردند، پاداشی هم نگرفتند. مدیرعامل پتروشیمی تبریز در پایان اظهار کرد: کارگران قرارداد مستقیم و کارکنان رسمی نمی‌توانند یکی باشند چرا که کارکنان رسمی بر اساس قانون وزارت نفت حقوق می‌گیرند اما اینان استخدام وزارت نفت نیستند بلکه با رضایت خودشان بر اساس قانون تأمین اجتماعی مشغول به کار شده‌اند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.