تصویب لایحه صلح با کردها در مجلس ترکیه

مجلس ترکیه روز پنجشنبه ۱۰ ژوئیه/۱۹ تیرماه، لایحه صلح با کردها را با اکثریت قاطع تصویب کرد. بر اساس این لایحه‌ی ‌۶ ‌‌ماده‌ای، اعضای حزب کارگران کرد ترکیه با تسلیم سلاح‌‌های خود به دولت، از تضمین‌های قانونی معافیت از پی‌گرد و امکانات اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. سیاستمداران، دیپلمات‌ها و نیز نیروهای امنیتی شرکت‌کننده در گفت‌وگوهای صلح با پ‌ک‌ک نیز از این مصونیت برخوردار می‌شوند. …. (دنباله…)