عفو بین‌الملل: کارگران هندی در عربستان قربانی آزار و تبعیض‌ مداوم‌اند

(دنباله…)

وزارت امور خارجه ایران بحث استقلال کردستان عراق را توطئه اسرائیل دانست

(دنباله…)

تقی روزبه: خاورمیانه و بحران زایمان!

خاورمیانه سالهاست که آبستن بحرانی چند وجهی و عمیق است، اما قادر به پرورش طبیعی جنین خود و انجام زایمان طبیعی نبوده است و ازهمین رو از شدت درد به خود می پیچد و از این رو به آن رومی شود: از حکومت های خودکامه و مادام العمر نظامیان وشبه نظامیان مورد حمایت غرب تا گونه های مختلف اسلام سیاسی از نوع جمهوری اسلامی و اخوان و تا القاعده و اخیرا داعش. …. (دنباله…)

تخریب مکان‌های مقدس شیعیان در عراق به دست داعش

گزارش‌ها حاکی از تخریب دست کم ۱۰ مکان مقدس شیعیان در عراق به دست پیکارجویان سنی است. …. (دنباله…)

چهره ایران در سال بحران اقتصادی

مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی  وضعیت این کشور را در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی و بهداشتی ارائه کرده است. در این گزارش ۱۵۰ صفحه‌ای ضمن ارائه وضعیت جمعیتی و آب و هوایی در این سال، نشان داده شده است که وضعیت در سال ۱۳۹۱ با سالهای قبل آن چه تغییری کرده است. …. (دنباله…)