ابراز نگرانی از خطر سلامت شهرمندان از طریق پارازیت های ماهواره ای در شورای حقوق بشر

همزمان با ارائه گزارش اناند گرور(Anand Grover) گزارشگر ویژه سلامت وبهداشت شورای حقوق بشر در نشست خرداد ماه این شورا در ژنو، موضوع نگرانی از خطراتی که ارسال پارازیت بر روی امواج ماهواره ای بر سلامت شهروندان ایرانی دارد،  نیز  توسط سازمان غیردولتی حقوق بشری سودویند (اتریش) مطرح شد و با قرار گرفتن بر روی وب سایت شورا در دستور کار بررسی قرار گرفت.

در گزارش موسسه سودویند  از ارسال پارازیت های ماهواره ای به عنوان واقعیتی فراگیر در ایران یادشده که برای سانسور دسترسی مردم به اطلاعات از دو روش ارسال پارازیت به سمت ماهواره ها و نیزبه روش محلی وزمینی استفاده می شود.

در این گزارش همچنین از سازمان بهداشت جهانی خواسته شده است در مورد مشخصات پارازیت های زمینی در ایران و نیز میزان ریسک وتاثیر آنها بر سلامت شهروندان ایرانی تحقیق کند.

دکتر حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر در این رابطه به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:« امیدواریم دولت آقای روحانی به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست در ایران این موضوع رو با حساسیت دنبال کرده و با پیگیری توقف ارسال پارازیت ها در شهرها، نسبت به رفع این نگرانی ها  اقدام کند.»

گفتنی است این گزارش در حالی به شورای حقوق بشر ارائه شد که گفته شده پس از اقدام سازمان بین المللی مخابرات وتصویب قطعنامه مبنی بردرخواست توقف پارازیت های ماهواره ای در فوریه ۲۰۱۲ ، ارسال پارازیت به سمت ماهواره ها متوقف شده ولی ارسال پارازایت های زمینی همچنان ادامه دارد که این نوع از پارازیت اندازی همواره نگرانی هایی در مورد تاثیر آن بر سلامت شهروندان بهمراه داشته است .

————————————————-
منبع: کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران
http://persian.iranhumanrights.org

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.