احتمال شورش در زندان گوهر دشت: خطر کشتار و اعدام سراسری زندانهای ایران را تهدید می کند

یورش وحشیانه به بند ۳۵۰ اوین ، زندانیان رجایی شهر ، بندر عباس ، ارومیه و … و اعدامهای سیاسی در اوین تهران ، در اهواز و … و همچنین خطر اعدام ۳۰ نفر در بلوچستان و ۴ نفر در رجایی شهر و اعدام های پنهان در اهواز ، مشهد ، کرمانشاه و دیگر زندان ها آژیر خطری است که تکرار فاجعه ای تابستان ۶۷ و کشتار زندانیان سیاسی را گوش زد می کند. ….

بدنبال اعدام های سیاسی اخیر امروز شنبه ۲۴ خرداد گارد ویژه سرکوب جمهوری اسلامی (بین ۱۸۰ الی ۲۰۰ نفر) صبح به سالن ۱۰ محل نگهداری زندانیان عقیدتی رجایی شهر هموطنان سنی، حمله کرده و با ضرب و شتم و زور، علی رغم مقاومت جانانه هموطنان زندانی چهار نفر از جوانانی که ۷۰ روز اعتصاب غذا در قزل حصار در اعتراض به حکم اعدامشان و در خواست باز گشت به بند خودشان کرده بودند و موفق شده بودند رژیم را وادار به عقب نشینی نمایند که از زندان قزل حصار به سالن ۱۰ بر گردانده شده بودند. بدنبال حمله ۲۴/۳/۱۳۹۳ این چهار زندانی را مجددا” به زندان قزل حصار منتقل کردند.

خطر اعدام این جوانان بنامهای حامد احمدی، جهانگیر دهقانی، جمشید دهقانی و کمال مولایی جدی می باشد، در ادامه این سرکوب ها و در ترس از شورش زندانیان مسئولان زندان رجایی شهر هواخوری بند ۱۲ سیاسی را قطع کرده و تمام روز درب را به روی آنها بستند ، که موجوب نارضایتی و اعتراض همگانی شده و همه خواستار توضیح رئیس زندان در مورد این قانون شکنی علنی شدند ، ماموران زندان تاکید کردند این قانون شکنی به دستور رئیس سازمان زندانها صورت گرفته است، عده ای از زندانیان با کوبیدن ظرف و دیگ غذا به درب آهنی سالن ۱۲ و ایجاد سر و صدای شدید به این قانون شکنی قویا” اعتراض کردند ، عده زیادی نیز از طریق آیفون اعتراض شدید خود را به این قانون شکنی اعلام کردند ، لازم به ذکر است ۱۵۰ تا  ۲۰۰ نفر از خانواده های زندانیان سیاسی – عقیدتی امروز جلو زندان تجمع اعتراضی بر پا کرده اند.

خانواده اعدامیان نگرانی خود را از سرکوب شدید فرزندان خود اعلام کردند، رژیم برای کاستن از شدت اعتراضات به دروغ به خانواده ها گفته اند انها را به دادگاه برده ایم ، لازم بذکر است بستن هوا خوری سالن های ۱۰،۱۱ ، ۱۲ و قطع هوا خوری و بستن پنجره های سالن ۱۰ و۱۱ عادی نیز تا ساعت ۶ عصر صورت گرفته بودند ،ضمنا” به اعتراف زندانبانان و مسئولان زندان حمله کنندگان امروز ۲۴/۳/۱۳۹۳  به زندانیان رجایی شهر همان کسانی بودند که به بند ۳۵۰ اوین حمله کرده بودند.

علیه قتل عام سراسری  زندانیان سیاسی – عقیذتی به پا خیزیم !!!
یورش وحشیانه به بند ۳۵۰ اوین ، زندانیان رجایی شهر ، بندر عباس ، ارومیه و … و اعدامهای سیاسی در اوین تهران ، در اهواز و … و همچنین خطر اعدام ۳۰ نفر در بلوچستان و ۴ نفر در رجایی شهر و اعدام های پنهان در اهواز ، مشهد ، کرمانشاه و دیگر زندان ها آژیر خطری است که تکرار فاجعه ای تابستان ۶۷ و کشتار زندانیان سیاسی را گوش زد می کند.

هم میهنان مبارز :
در پی شکست سیاستهای ارتجاعی و غارت گرایانه مافیای ثروت و قدرت با صد ها هزار میلیارد غارت و دزدی به بهای فلاکت عمومی  با ۸۰ درصد مردم زیر خط فقر ، با آمار بالاترین نرخ گرانی و تورم ، بیکاری ، بیسوادی ، بی مسکنی ، اعتیاد و طلاق ، تن فروشی و افسردگی ، جرم و جنایت و بیماری و زندان و اعدام و همچنین انزوای شدید و درگیری جناحها و فروپاشی درونی است، در نتیجه برای سرکوب خیزش عمومی و انقلاب ، توسط حکومت ولایت مطلقه دولت میلیادر های روحانی – نظامی مانند تمامی دوره های خونریزی در گذشته از سرکوب زندانیان بی دفاع سیاسی – عقیدتی شروع خواهد شد، بر این مبنا است که جمهوری اسلامی طی ماه های اخیر هر روز نبست به قبل شدت سرکوب را بیشتر افزایش می دهد و در برنامه از پیش طراحی شده زندانیان سیلسی – عقیدتی را  هدف سلاخی و قتل عام خود قرار داده است، تا به خیال خام خود انفجار بشکه باروت نا رضایتی ، تنفر و انزجار ستمدیدگان و پابرهنه گان را علیه استبداد و بهره کشی به عقب بیاندازد، اما زهی خیال باطل در مقابل قدرت تظاهرات ، اعتصابات دهها میلیونی کارگران و ستمدیدگان ایران که بدون شک شروع خواهد شد  انگشت شمار غارتگر ثروت های عمومی پشه های بیش نبوده و زیر چرخ های انقلاب عمومی علیه ظلم و جور له خواهند شد.

مردم شریف و آزادیخواه ایران :
زندانیان سیاسی در سنگر مقاومت و مبارزه علیه دزدی و بهره کشی و علیه تبعیض مذهبی ، جنسی ، ملی و طبقاتی در صف مقدم  مبارزه بوده وبرای آزادی – برابری و عدالت و رفاه اجتماعی شما مردم  از جان و مال و زندگی خود گذشته اند ، آنان نمایندگان برنامه اگاهی و سیاسی ، و تشکلهای رزمنده و مطالبات مردم هستند ، آنها نماینده اینده درخشان و سعادتمندی انسانها هستند ، مردم آزادیخواه مبارزه شما علیه زندان ، شکنجه و اعدام وبرای نجات زندانیان سیاسی ، مبارزه برای رهایی جامعه از بردگی مادی و معنوی است، مبارزه علیه دیکتاتوری ، فقر و نداری است.
علیه اعدام و کشتار زندانیان سیاسی بپا خیزید، و از مبارزات خانواده های زندانیان  سیاسی – عقیدتی بر ضد اعدام و شکنجه حمایت کنید.

قطع اعدام و شکنجه
زندانیان سیاسی آزاد باید گردد
آزادی ، برابری ، حکومت کارگری

تعدادی از زندانیان سیاسی سالن ۱۲
۲۴/۳/۱۳۹۳

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.