تحصن کارگران بافق امروز هم ادامه یافت

سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق از تحصن بیش از ۲۵۰۰ کارگر شرکت سنگ آهن مرکزی این شهرستان برای نوزدهمین روز متوالی خبر داد. …. (دنباله…)

بیکار شدن ۴۰ نفر با تعطیلی کارخانه کمپوست خراسان شمالی

مدیرعامل سازمان پسماند بجنورد گفت: با تعطیلی کارخانه کمپوست از سال گذشته تاکنون ۴۰ نیروی این کارخانه از کار بیکار شدند. …. (دنباله…)

اجلاس جهانی زنان در پاریس

از بیست و سه سال به اینسو، اجلاس جهانی زنان، تلاش دارد تا به زنان کمک کند تا در امور اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف دنیا، بیشتر سهم بگیرند. …. (دنباله…)