اتهامات جدید علیه زندانی سیاسی ارژنگ داودی برای صدور احکام سنگین علیه وی


بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران » صبح روز گذشته زندانی سیاسی ارژنگ داودی برای چندمین بار به دادگاه انقلاب بندرعباس برده شد و مورد محاکمه قرار گرفت.

روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه زندانی سیاسی ارژنگ داودی برای چندمین بار به شعبه ۳ دادگاه انقلاب بندرعباس برده شد و توسط فردی به نام جواد دمساز مورد محاکمه قرار گرفت . اتهامات جدیدی که علیه زندانی سیاسی ارژنگ داودی بکار برده شده است محاربه از طریق عضویت و هواداری و تلاش موثر در پیشبرد اهداف سازمان مجاهدین می باشد .وی طبق ماده ۱۸۶ مورد محاکمه قرار گرفت و قرار است که این اتهامات توسط فردی به نام عاصف حسینی رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج مورد رسیدگی و توسط این فرد حکم علیه آقای داودی صادر گردد.

از طرفی دیگر پرونده ای تحت عنوان پرونده توالتهای بند ۲۰۹ زندان اوین که زندانی سیاسی ارژنگ داودی بر روی سرویس های بهداشتی آن نوشته بود« بیت رهبری بدتر از شهر هرت» علیه او گشوده شده و اخیرا در دادگاهی در تهران محاکمه و به ۲ سال زندان محکوم شده است ولی هنوزاین حکم رسما به این زندانی سیاسی اعلام نشده و بطور شفاهی به وکیلش اعلام شده است .
عاصف حسینی رئیس شعبه ۱ دادگاه کرج به وکیل آقای داودی گفته است که این باید تو زندان بمونه ، این اصلا نباید بیرون بیاید.

بازجویان وزارت اطلاعات علیرغم اینکه زندانی سیاسی ارژنگ داودی از سال ۱۳۸۲ در زندان بسر می برد ولی تا به حال بارها او را به سلولهای انفرادی منتقل نموده اند و او را تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی قرار داده است و علیه وی پرونده های متعددی تشکیل داده اند و توسط افرادی تحت عنوان قاضی در حال بررسی است و قصد صدور احکام سنگینی علیه او را دارند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.