ماموران مانع شرکت خانواده غلامرضا خسروی در مراسم خاکسپاری شدند

بنابه گزارش « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» پیکر غلامرضا خسروی صبح امروز بدون اجازه حضور کلیه اعضای خانواده در باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد.

روز دوشنبه ۱۲ خراد ماه ساعت  ۰۱:۰۰ بامداد پیکر غلامرضا خسروی در باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد. خاک سپاری او توسط مامورین وزارت اطلاعات  و تنها به برادر بزرگ وی اجازه داده شد که در مراسم خاکسپاری شرکت کند . برادر این جانباخته تنها اجازه یافت چهره او را ببیند و به او اجازه داده نشد که سایر نقاط بدن او را رویت نماید.

بازجویان وزارت اطلاعلات و قوه قضاییه به مادر، همسر ، فرزند و سایر اعضای خانواده اجازه ندادن که در مراسم خاکسپاری شرکت کنند و آخرین وداع و ادای احترام را بجا آورند . مامورین وزارت اطلاعات با عجله سعی داشتن مراسم خاکسپاری را انجام دهند  و به برادر شهید راه آزادی گفتند که باید به سرعت آنجا را ترک کند و فعلا کسی حق حضور در آرامگاه را ندارد.

بازجویان وزارت اطلاعات  همچنین خانواده او را تحت فشارهای غیر انسانی و طاقت فرسایی قرار داده اند و به آنها تاکید کرده اند که حق برگزاری مراسم برای او را ندارند و در غیر این صورت با آنها شدیدا برخورد خواهند کرد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.