بی خبری مطلق از وضعیت صبا آذرپیک


پنج روز از بازداشت صبا آذرپیک، خبرنگار روزنامه اعتماد می گذرد. در پنج روز گذشته هیچ خبری در مورد وضعیت این روزنامه نگار منتشر نشده است.
روز چهارشنبه ۷ خرداد نیروهای امنیتی با حضور در دفتر هفته‌نامه تجارت فردا، صبا آذرپیک را بازداشت کردند.

خانواده و نزدیکان آذرپیک می گویند که حتی از محل بازداشت او خبری ندارند و هنوز نمی دانند او به چه جرمی بازداشت شده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.