اعدام دستکم سه زندانی در زندان سراوان


بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه حداقل ۳ زندانی در زندان سراوان به دار آویخته شدند .یکی از این زندانیان نزدیک به ۱۸ سال زندانی بود .
اسامی ۳ تن از آنها به قرار زیر می باشد :
۱ـ دوست محمد دوشنبه زهی حدودا ۶۵ ساله و نزدیک به ۱۸ سال در زندان سراوان زندانی بود
۲ ـ کولیان یار احمد زهی ۳۷ ساله که ۴ سال در زندان سراوان زندانی بود .
۳ـ اسلام نارویی حدودا ۳۳ ساله ،وی ۵ سال در زندان سروان زندانی بود .

بیش از ۷۰ در صد اعدام ها بصورت مخفی در زندانها صورت می گیرد و قوه قضاییه ولی فقیه از انتشار خبر اعدام ها خوداری می کند .

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.