دو کارگر سیمان دشتستان به دلیل «پیگیری مطالبات صنفی کارگران» اخراج شدند


رئیس شورای کارگران کارخانه سیمان دشتستان از اخراج دو کارگر این کارخانه به دلیل آنچه که وی آن را«پیگیری مطالبات صنفی کارگران» می‌خواند، خبر داد.

«حسین دانش گر» در گفت‌وگو با ایلنا درباره دلایل اخراج همکارانش مدعی شد: اخراج آقایان «محمد اسماعیل محمد صالحی» با ۱۲و «محمد ضرغام دوست» با ۱۱ سال سابقه کاری، به اتهام پیگیری مطالبات همکارانشان صورت گرفته است.

در همین رابطه «محمد اسماعیل محمد صالحی» یکی از کارگران بخش اپراتوری سنگ شکن دلیل اخراج‌ خود و همکارش را انجام وظیفه قانونیشان در پی‌گیری حقوق صنفی سایر کارگران ذکر کرد و مدعی شد: کارفرمای کارخانه سیمان دشستستان در حالی من وهمکارم را به بهانه اغتشاش در محیط کار اخراج کردکه ما هیچ دخالتی در اعتصاب غذایی کارگران در کارخانه نداشته‌ایم.

او با بیان اینکه در خصوص پیگیری مشکلات کارگران کارخانه سیمان دشتستان نامه‌های زیادی به مسئولان استانی وشهرستانی ارسال شده است که متاسفانه توجهی نشده است. اوگفت: امروز حدود ۱۵روز است که کارگران کارخانه سیمان دشتستان در واکنش به بی‌توجهی کارفرما به درخواستشان، از غذا خوردن در کارخانه خوداری می‌کنند.
او همچنین گفت: با توجه به اعتراض ۱۵ روزه کارگران سیمان دشتستان، نیروی انتظامی با اطلاع کارفرمای کارخانه وارد محوطه کارخانه شد وبدون مقدمه من را که هیچ دخالتی در تحصن غذایی کارگران در کارخانه ندارم بازداشت کردند.
وی گفت: با قید ضمانت شورای کارخانه هم اکنون آزاد هستم.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.