ی. صفایی: کاریکلماتورهای دلواپس

قفل در اتاق کنفرانس دلواپسان، قبل از جلسه عوض شد. ….

کاریکلماتورهای دلواپس

نظام در پس دامن دلواپسان پنهان شد.
عبای سیاه دلواپسان بر سر پنچشنبه کشیده شد.
دکتربرای دلواپسان قرص ” تزویر” تجویز کرد.
سانسور وقتی فهمید جنتی نمی میرد، دلواپس کندی قیچی شد.
اختلاس وقتی دلواپس شد، ضامن چاشنی یک میلیاردی را کشید.
کلید گمشده، زیر دامن دلواپسان دست به دست می شود.
ضامن یک میلیاردی، “قانون” را کیش ومات کرد.
حجاب از پس دلواپسی دلواپسان بر نیامد.
سربلتدی آزادی، آزادی های یواشکی را زیر سئوال برد.
چاره ی دلواپسان، سر به نیست کردن کلید پنجشنبه سیاه بود.
قفل در اتاق کنفرانس دلواپسان، قبل از جلسه عوض شد.
باد توافقنامه ی ژنو، دلواپسان را به فکر ساختن بادگیر انداخت.
در گردباد تحریم ها بر سردر بادگیرها، تابلوی “ظرفیت تکمیل” نصب شد.
کلیدسازان دلواپس، دلواپس حق الزحمه ی نگرفته بودند که گفتند: نسیه نمی دهیم حتی به شما!
دلواپسان، دلواپس کشف حجاب اختلاس هستند.
لبخند کلید دار، دندانه های کلیدش را به رقص درآورد.
دلواپسان، با عرق ۳۵۰% مست می کنند.
عرق ۳۵۰% دلواپسان را از خماری درآورد.
“فول آس” امام حسین در کازینوهای انگلیس، دست هیأت حسینی را رو کرد.
آس برنده ی هیأت حسینی از آستین سلحشور بیرون زد.

ی. صفایی
نوزدهم ماه مه ۲۰۱۴

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.