پـویـان انـصـاری: راستی شنیده ای که، آسه برو آسه بیا که ….!

ولی خودمونیم شاید بـد هم نبود شما زنـان مُعتـرض، با همان حجـاب اجبـاری!، در خیـابـان هـا راه می افتـادیـد و مانند سایـر شعـارهـایـی که در روز روشن در بـرابـر چشمـانِ قمـه کشـانِ حکومت الجمهوری الاسلامی، فـریـاد می شود (نـه یـواشکـی) چون “زندانی سیاسی آزاد بـایـد گردد”  فـریـادِ “حـق پوشش، اختیـاری ست” را سر می دادید. ….

پـویـان انـصـاری
Pouyan49@yahoo.se

راستی شنیده ای که، آسه برو آسه بیا که ….!

بنده قصدِ این را ندارم که وارد یکسری بحث های آنچنانی”فلسفی اکابری فیثاغورثی” البته بر وزنِ تعلیمات ورزشی حجاب، بشم ولی بقول مش قاسم غیاث آبادی دروغ چرا، آ آ آ  ،من نمی دانم این پسوند، مسوندِ « یـواشکـی »، از کجای « آزادی » بیرون اومد!؟

گویا اخیرأ حرکتی پواشکی راه افتاده است که عده ای شیر زن درسرزمین مان، روسری خود را بر می دارند البته در مکان هایی که خدا نکرده چشم نامحرم به گیسو شون، نیفتد!

خوب اینکه اشکالی ندارد اما، این القاب، مَلقاب چیه که به این حرکت اضافه شده است!؟

والا شنیده بودیم که معمولأ بعضی از آدم ها تو دلشون نیـت می کنند، مثلأ میگند، امیدواریـم که خامنه ای، سَقَـط بشه، خوب این نیـتِ خوبیست ( امید است برآورده شود، انشااله) و البته هیچ ضرری هم نداردچرا که این گُجستک با این نیـت های بسیـار “خشونت آمیـز” و “انقـلابـی”،سـرنگـون نمی شـه ولی اینکه زنـان شجـاع میهنمـان، حجاب اجباری یا همان “روسـری یا تـو سـری ” را بـر می دارند بسیار نیکـو، اما دیگه واژه «آزادیِ یـواشکـی »، چه صیغه ایی ِ است !؟

اگـر منظور این است که زنان مبـارز هموطن، بعد از سه دهه یادشان افتاده است که دور ازچشم ِ رژیـم زن ستیـز الجمهوری السلامی، حجـاب اجبـاری را از سـرشـان بـر دارنـد سخـت در اشتبــاه انـد چـرا که این عمل، کشـف جـدیـدی نیست، بهتر است بگویم، شق القمر نکرده اند !

مثل اینکه آنهـا فـرامـوش کرده اند که از بـدو این حکومتِ ضـد زن ( ۳۶ سال !) در منـزل شـان، روسری که بماند، استغفراله گوش شیطان کر و چشم بسیج و حزب اله کور، با لباس و بی لباس قـدم می زنند و هیچ کس هم از این خانم های محترم، نگفتند که «یـواشکـی»، درخونه شون، لُخت شاید هم مادر زاد، از این اطاق به آن اطاق شون می روند.

از این منظر پرسیدنی ست که زبانم لال، نشان دادن یواشکی ِ موی دست، ببخشید، سـر، حال در پُشت درخت یا اینور درخت و یا پُشت کوه و کمند، کوچه و غیره چه معنایی دارد !؟

همانطور که ذکـر شد شما زنـان عـزیـز، یک عُمر است در منزل دور از چشم ارازل و اوباش نظام جمهوری اسلامی، قشنـگ تـر از این نوع حرکت ها را انجام می دهید و هیچ وقت هم کسی از این رژیم جنایتکار، اعتراضی نکرد!

ولی خودمونیم شاید بـد هم نبود شما زنـان مُعتـرض، با همان حجـاب اجبـاری!، در خیـابـان هـا راه می افتـادیـد و مانند سایـر شعـارهـایـی که در روز روشن در بـرابـر چشمـانِ قمـه کشـانِ حکومت الجمهوری الاسلامی، فـریـاد می شود (نـه یـواشکـی) چون “زندانی سیاسی آزاد بـایـد گردد”  فـریـادِ “حـق پوشش، اختیـاری ست” را سر می دادید.

بگذریم، خلاصه اینکه امید است به پیـروی از این عمل ِ بخشی از زنان جـامعه مان، کسانی پیـدا نشوند و حرکات دیگر مبارزاتی را « یـواشکـی » کنند! و در حقیقیت، این نـوع “مبـارزه ِ” یواشکی، نهادینه بشه و بقول معـروف، آسه برو آسه بیا که گُربه شاخت نزنه !!!

یک لحظه فکر کنیدشعار “مرگ بر دیکتاتور” بجای اینکه در خیابانهای ایران فـریـاد می شد عده ای «یـواشکـی» صدای خودشونِ که میگند “مرگ بر دیکتاتور” را در خانه ضبط می کردند و سپس به میـدانِ مبارزاتی فیس بـوکـی، می فرستادند و میلیون ها نفر هم لبیک می دادند، وای خدا مرگم بده، چی می شد !!!

درخاتمه اینکه، هر واژه ای، بار خاص خودش را دارد از این رو لطفأ، برای حرکت های “اعتراضی” خود، از واژه ها به خصوص از زیبـاتـریـن کلمه ای که در کشورهای دیکتاتوری هم چون ایران، که فاشیسم مـذهبـی سر کار است بنام “آزادی”، استفـاده نفرمائید و همچنین، آنـرا، لوُث نکنید و حُـرمـت آنرا بدون پسوند و غیره، حفـظ کنیـد .

به امید روزیکه حکومت ِ  زن ستیـز جمهوری اسلامی، با چشمانِ از خدقه در آمده، شـاهـد فـریـاد میلیون ها زنـان مبـارزی باشد که شعار سرنگونی آنها را ، سـر می دهنـد.

دوشنبه ۱۹ مای ۲۰۱۴ – استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.