جمع آوری ١٢عنوان کتاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران


رادیوفرانسه:
همایون امیرزاده- مدیر کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران، در بیست وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران گفته است که در ۵ روز اول این نمایشگاه، ١٢عنوان کتاب غیرمجاز از نمایشگاه جمع آوری شده است. مدیر کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران، در یک کنفرانس خبری در سالن نمایشگاه، از محرومیت ١٣ ناشر از حضور در نمایشگاه‌های استانی در سال ٩٣ و حضور در نمایشگاه سال آینده در نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران نیز خبر داد. بگزارش خبرگزاری “مهر”، امیرزاده تأکید کرد که «هیچ بخشی از نمایشگاه امسال از بازرسی‌های دقیق و مستمر و همگانی ناظران پنهان نمانده و هیچ متخلفی در این نمایشگاه امنیت نخواهد داشت.» بگفته او ١٢ عنوان کتاب جمع آوری شده، کتاب هایی هستند که مجوز نشر و یا مجوز اعلام وصول نداشته‌اند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.