حمله نیروی انتظامی به تجمع اعتراضی اعضای تعاونیهای مسکن در مقابل مجلس

(دنباله…)

گروه اسلامگرای بوکوحرام: دختران ربوده شده را در بازار خواهیم فروخت

گروه اسلامگرای بوکو حرام که بیش از ۲۰۰ دختر دانش آموز را ماه گذشته در شمال شرق نیجریه ربوده است روز دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت، تهدید کرد که این دختران را در بازار خواهد فروخت. …. (دنباله…)

وضعیت نامشخص تعدادی از اعضای بازداشتی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک

(دنباله…)

جمع آوری ١٢عنوان کتاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

(دنباله…)

خسرو صادقی بروجنی: کارگران و سلطه‌‌ی نظریات جدید

نمونه‌ی دیگری که بدون توجه به نرخ استثمار و سطح بسیار پایین معیشت کارگران از آن به عنوان الگوی موفقی در اتخاذ برنامه‌های اقتصادی نام برده می‌شود کشور چین است. چین اگر چه در بسیاری از نشان‌گرهای اقتصادی، به خصوص نرخ اقتصادی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی، صادرات و تولید ناخالص داخلی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. اما اگر دامنه‌ی مفهوم توسعه را تنها محدود به چنین شاخص‌های کمّی اقتصادی ندانسته و آن را به وضعیت و کیفیت زندگی کارگران و زحمتکشان گسترش دهیم، واقعیت این است که رشد مناسبات سرمایه‌داری در چین بر پایه‌ی شرایط ناگوار کار و زندگی اکثریت کارگران چین قرار دارد و سهم بزرگی از رشد اقتصادی چین حاصل پایین بودن ارزش نیروی کار در این کشور می‌باشد. …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: هفتاد و هفتمین سالگرد قتل عام کردهای «درسیم»!

روز چهارم ماه مه، نخستین روز آغاز کشتار مردم درسیم توسط نظامیان ترکیه در شمال کردستان است. این کشتار، در سال های ۱۹۳۷ تا ۱۹۳۸ به وقوع پیوست و طی آن ده ها هزار کرد به دستور حکومت ترکیه قتل عام و برخی تبعید شدند. …. (دنباله…)