انتقال دانشجوی زندانی مریم شفیع پور با دستبند به بیمارستان

(دنباله…)

راجر واترز، خواننده پینک فلوید: اسرائیل را تحریم کنید

در آستانه برگزاری کنسرت گروه هنری «رولینگ استونز» در تل‌آویو در اسرائیل، راجر واترز خواننده گروه «پینک فلوید» با صدور بیانیه‌ای از این همکاران هنری خود خواست از سفر به اسرائیل و هر گونه اجرای برنامه هنری در این کشور خودداری کنند. …. (دنباله…)

امیرجواهری لنگرودی: همگرایی های آشکار بین گرایش های مختلف موجود در جنبش کارگری ایران

یاد داشت کارگری: کارگران ایران دراول ماه مه امسال،تجسم نمادین تحرکات مستقل و وجوه مشترک مطالبات بیواسطه خود را در برابر نمایشات دولتی، هم صدا اعلام می دارند! …. (دنباله…)

رویا دارابی: مالکیت خصوصی و بیگا نگی کار

سرمایه چیست؟ سرما یه چگونه باید الغا شود؟ مارکس در دستنوشته ها ، سرمایه را کار مجرد منعقد شده تعریف می کند اما در ” کاپیتال ” این تعریف را کا مل می کند و سر مایه را نوع رابطه اجتماعی می داند که در طی ان کارگر که جز نیروی کارش وسیله ای برای امرار معاش ندارد انرا در اختیار سرمایه دار قرار می دهد و سرمایه دار از از درون این رابطه ارزش اضافه بدست می اورد، بنا براین راه حل بیگا نگی کاربا الغای ما لکیت خصوصی، از طریق الغای سرمایه به مفهوم روابط اجتما عی ونیز تغییررابطه کارگر با کار امکان پذیر است. …. (دنباله…)