دستگیری گسترده اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و خانواده هایشان در جشن خانوادگی روز کارگر

مازیار گیلانی نژاد (عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک) به همراه تعداد زیادی از سایر اعضا و خانواده هایشان، مضروب و بازداشت شد که به مکان نامعلومی منتقل گردید. ….

دیروز جمعه دوازدهم اردیبهشت ، قرار بود که در یک باغ خصوصی در روستای اقشت در منطقۀ برغان کرج، جشن خانوادگی روز کارگر (با حضور کارگران و خانواده هایشان) توسط سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و گروههای کوهنوردیِ کارگری به طور کاملا خصوصی و غیرعلنی برگزار شود که در ساعت شش صبح با حملۀ نیروهای لباس شخصی و انتظامی به باغ،  افراد حاضر در این مکان را دستگیر و بازداشت کردند و با پلمب کردنِ درب باغ، همۀ مراجعین به محل برگزاری مراسم را دستگیر میکردند و با اعزام میزان بسیار زیادِ نیروهای امنیتی و انتظامی، در سرتاسر جادۀ برغان ، به بازرسی تمام خوروها و رهگذران میپرداختند و چنانچه خودروهای عازم به این جشن کارگری را میدیدند فورا اقدام به ضرب و شتم و دستگیری آنها و ضبط خودروهایشان میکردند. حتی چندین اتوبوس که حامل کارگران و خانواده هایشان بود توقیف و کلیۀ مسافرینش را بازداشت کردند.

تعداد دستگیرشدگان، بیشمار و نامشخص است که همگی به مکان نامعلومی منتقل شده اند که هیچ خبری از حال آنان در دست نیست. مازیار گیلانی نژاد از نخستین مضروب شدگان و بازداشتیهای امروز بود. بعدازظهر، یکی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، در پی یافتن اعضای بازداشتی، با مراجعه به زندان رجائی شهر ، پاسخی از مسئولین این زندان دریافت نکرد. هنوز از وضعیت افراد بازداشتی اطلاعی در دست نیست.

روز کارگر مبارک!

میلاد درویش
عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.