دستگیری گسترده اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و خانواده هایشان در جشن خانوادگی روز کارگر

مازیار گیلانی نژاد (عضو سندیکای کارگران فلزکار مکانیک) به همراه تعداد زیادی از سایر اعضا و خانواده هایشان، مضروب و بازداشت شد که به مکان نامعلومی منتقل گردید. …. (دنباله…)

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در رابطه با دستگیری کارگران در روز جهانی کارگر

تحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکومیت تعرض نیروهای امنیتی به کارگران در تهران و سنندج در روز جهانی کارگر خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی میباشد و اعلام میدارد چنانچه این دوستان هر چه سریعتر آزادنگردند به شیوه های مقتضی دست به اعتراض خواهد زد. …. (دنباله…)