نمایندگان کارگری به وظایف قانونی خود عمل نکردند!

میزگردی با حضور دو فعال کارگری، ابراهیم مددی عضو هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و حسن سعیدی، عضو دیگری از سندیکای مذکور …. (دنباله…)

دستگیری کارگران و فعالین کارگری ممنوع!

نامه شاهرخ زمانی و خالد هردانی از زندان گوهر دشت
محمد جراحی و آرش محمدی از زندان مرکزی تبریز …. (دنباله…)

کمپین برای آزادی کارگران زندانی: وحشت رژیم اسلامی از اول مه روز جهانی کارگر

امروز اول مه روز جهانی کارگر پروین محمدی و شاهپور احسانی راد دو تن از رهبران کارگری دستگیر شدند …. (دنباله…)

خبر تکمیلی: دستگیری کارگران در روز جهانی کارگر

بیش از بیست تن از از اعضای سندیکای رانندگان شرکت واحد در ظهر ۱۱ اردیبهشت در پایانه ی آزادی دستگیر شدند …. (دنباله…)

مهین میلانی: به بهانه‌ی جشن زندگی و آثار وریا مظهر (و.م. آیرو) شاعر مرگ باز “هارت کرین” زمانه

“بعد از نوشتن هر شعر این احساس در من بیدار می شود که این نوشته این شعر، می رود راهش را مستقل از من در پیش بگیرد و داشتن این احساس فکر می کنم یعنی مدام مقتول تولد چیز دیگری شدن، و پس از هر مرگ، دوباره خود متولد شدن. زندگی شعری نوع دیگر زیستن است. این نوع زندگی فقط سپری کردن لحظات پس از تولد تا مرگ نیست، تولد و مرگ را همزمان و متناوبا در خود دارد.” …. (دنباله…)

کانون مدافعان حقوق کارگر: ویژه نامه روز جهانی کارگر

www.lajvae.se/pdf/1-may-2014.pdf

بازداشت ۲۳ تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد

در طی مراسم روز کارگر ۲۳ تن از کارگران شرکت واحد همراه با ضرب و شتم و توهین بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. …. (دنباله…)