دبیر کل خانه‌کارگر: راهپیمایی در روز کارگر مطالبه اصلی ماست


رادیوفرانسه:
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه‌کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس ایران روز دوشنبه در رابطه با درخواست راهپیمایی کارگران ایرانی در روز جهانی کارگر گفت این « راهپیمایی …مطالبه اصلی » کارگران است.بگزارش خبرگزاری ایلنا، دبیر کل خانه کارگر با انتقاد از عدم صدور مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر مصادف با ۱۱ اردیبهشت، توسط دولت یازدهم گفت که « براساس اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعات آزاد است » و مطالبه برای راهپیمایی در روز کارگر « حقی مسلم و مشخص » کارگران ایران است.

دبیر کل خانه‌کارگر با بیان این که « روز کارگر روز بیان مطالبات مغفول مانده کارگران است و راهپیمایی چنین بستری را فراهم می‌کند» در ادامه تاکید کرد « اقدام دولت در مجوز ندادن به کارگران برا ی راهپیمایی روز جهانی کارگر توجیهی ندارد.» بهگفته دبیر کل خانه کارگر، تشکیلات خانه کارگر درخواست خود برای راهپیمایی را در آذر ماه سال ۹۲ ارسال کرده و دو روز پیش، از مخالفت با این مطالبه، بطور کتبی اطلاع یافته است. او تاکید کرده است که کارگران تا آخرین روز « منتظر مجوز برای راهپیمایی » خواهند ماند.

اظهارات دبیر کل خانه‌کارگر در مورد حق راهپیمایی برای کارگران در روز جهانی کارگر بعد از آن صورت گرفته که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه گذشته گفت مراسم روز جهانی کارگر با حضور حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در یک سالن سرپوشیده برگزار می‌شود و به همین دلیل «سخنرانی رئیس جمهور و راهپیمایی کارگران به طور همزمان ممکن نیست.»

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.