قطعنامه جمعی از فعالان کارگری: زنده باد اول ماه مه روز اتحاد و همبستگی کارگران

طبقۀ کارگر ایران بزرگترین طبقۀ اجتماعی کشور است و همه محصولات مادی و معنوی جامعه یا به طور مستقیم محصول کار این طبقه است یا به طور غیرمستقیم متکی به کار او است. … (دنباله…)

قطعنامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت روز جهانی کارگر

اول ماه مه روز جهانی کارگر باید تعطیل رسمی اعلام گردد و در تقویم کشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم گوناگون این روز ملغی گردد …. (دنباله…)

مخالفت دولت روحانی با برگزاری راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه گفت مراسم روز جهانی کارگر،‌۱۱ اردیبهشت،‌ در سالنی سر پوشیده برگزار خواهد شد. …. (دنباله…)

قطعنامه کارگران شهر سقز: اول ماه مه روز جهانی کارگر گرامی باد

ما تدوین کنندگان این قطعنامه، از تمام کارگران سقز و حومه از جمله کارگران شهرک صنعتی قهرآباد، کارگران بیمارستان، کارگران شهرداری، کارگران خباز، کارگران سطح شهر می خواهیم که در مراسم های دولتی شرکت نکنند و به هر شکل ممکن مراسم روز جهانی کارگر را برگزار کنند و از این قطعنامه که خواست و مطالبات ما کارگران است استفاده کنند. …. (دنباله…)

دبیر کل خانه‌کارگر: راهپیمایی در روز کارگر مطالبه اصلی ماست

(دنباله…)

پـویـان انـصـاری: باز روز کـارگـر بی سر و سامان، فرا رسید!

وقتـی می خوانیم کارگرانی هستند که ماه هاست مُـزد نیـروی کـار خـود را دریافت نکرده اند و یا کارخانه ها به تعطیلی و یا ورشکستگی کشیده شده اند تا حدودی(نه مانند خود آنها) وضعییت اسفناک آنها را درک می کنیم! هر چند، با وجود چنین حکومت جهنمی، انتظار بیش از این، خیالی است بـاطل. …. (دنباله…)

اول ماه مه روز جهانی کارگر گرامی باد!

انجمن قلم ایران در تبعید: خجسته اول ماه مه فرامی رسد!

اول ماه مه، نخستین نمود اعتراض و بیان تضادهای عمومی جهان نوین ماست. …. (دنباله…)