بیانیه پایان اعتصاب یاشار دارالشفا، سعید حائری، داور حسینی وجدان

ما ضمن احترام به لیست ۲۱ نفر اعتصاب کنندگان بند ٣۵۰ و هم بندیان عزیز رجایی شهر، بنا به دلایلی که ذکر آن رفت، ناگریز از انصراف از ادامه ی این اعتصاب غذا هستیم. …. (دنباله…)

مجید دارابیگی: مقوله ی دموکراسی در آرایش طبقاتی

دموکراسی از جامعه ی کمون های نخستین، تا به امروز با فراز و نشیب فراوان در سیر تکوینی خود، همانند هر مقوله  اجتماعی و طبقاتی دیگری، به اعتبار تئوری و پراتیک،  مراحل چندی را پشت سر نهاده است. در کمون های نخستین، و بقایای کنونی آن ها، همه ی افراد یک کمون،  بدون تمایز جنسی  زن و مرد، از کوچک تا بزرگ،  در سرنوشت کمون دخالت دارند؛  حال آن که در جامعه ی طبقاتی یونان، و دولت شهرهای نمونه ی یونان باستان،  این برابری طلبی و نقش برابر دو جنس،  جای خود را به یک دموکراسی مرد سالار از طبقات ممتازه می سپارد و با اعمال محدودیت سنی، شمار زیادی از جوانان جنس برتر هم،  از دخالت در امور جامعه بر کنار می مانند. …. (دنباله…)

اژه‌ای: چهارتن از معتراضان خارج از کشور به صورت غیابی محاکمه و محکوم شده‌اند

(دنباله…)

سایت کلمه از ضرب و شتم زندانیان زن در زندان قرچک خبر داد

نزدیک به ده روز پس از حمله ماموران امنیتی به بند ٣۵٠زندان اوین، سایت کلمه امروز از یک حمله به زندانیان زن در زندان قرچک ورامین خبر داده است. …. (دنباله…)

ارژنگ بامشاد: «نه» به انصراف، «نه» به حاکمیت اسلامی بود

نتایج تبلیغات سنگین دولت برای قانع کردن مردم در انصراف از گرفتن یارانه ها، نشان داد که تنها ۳ درصد از مردم حاضر شدند از گرفتن یارانه انصراف دهند. به بیان دیگر،  تبلیغات سنگین دولت و حاکمیت ره به جائی نبرد. حتی تهدیدات دولت مبنی بر بازرسی حساب های بانکی و کنترل درآمدها و دارائی ها نیز نتیجه ای در بر نداشت. …. (دنباله…)

حمایت تنی چند از زندانیان سیاسی گوهر دشت ازشهرام احمدی

حکم اعدام شهرام احمدی هم وطن سنی را لغو کنید. …. (دنباله…)

میترا پورشجری: پدرم به زندان محکوم شده است نه به مرگ!

پدرم یک هفته است که خونریزی معده کرده وامروز به شدیدترین وضعیت خود رسیده ودوبار و هردفعه به اندازه ۱ استکان خون بالا آورده است!…. (دنباله…)

نه آن پنجشنبه سیاه را فراموش می‌کنیم، نه شما را!

بیانیه بیش از پانصد تن از فعالان مدنی در همبستگی با زندانیان بند ۳۵۰ اوین …. (دنباله…)