انجمن قلم ایران (در تبعید): جنایت های حکومت اسلامی پایان ندارد

یورش وحشیانه به زندانیان سیاسی محکوم است …. (دنباله…)

اسماعیل هوشیار: عطف به این نامه صادق زیباکلام!

آیا تو نمیدانی که ولایت فقیه چگونه با رهبرعقیدتی یک روح فوق مشابه هستند در ۲ جسم و ۲ جغرافیای مختلف…؟… و آنها سوگند جلاله خوردند تا آخرین نفس کش روی زمین با هم بجنگند و خواهر و مادر همه را یکی کنند همانا که این وعده قرآن است…. هُل تَعلم و ُقل ولا تقُل هی قُل قُل قُل …. (دنباله…)