بازگرداندن شش زندانی از انفرادی به بند ۳۵۰ اوین

۶ زندانی دیگر که در پی تهاجم خونین به سلول های انفرادی منتقل شده بودند به همراهان خود در بند ۳۵۰ زندان اوین پیوستند. ….

به گزارش کلمه، هوتن دولتی، یاشار دارالشفا، مهدی خدایی، مجید اسدی، سروش ثابت و امیر رضازاده زندانیانی هستند که از بند ۲۴۰ به بند ۳۵۰ بازگردانده شده اند.

روز پنج شنبه و پس از یورش به بند ۳۵۰ زندان اوین که علیرغم اطلاع رسانی های گسترده، روز گذشته در ملاقات زندانیان با خانواده هایشان ابعاد وسیعی از این فاجعه علنی شد، ۳۲ زندانی سیاسی به انفرادی های ۲۴۰ زندان اوین منتقل شدند. هر چند که روز شنبه کلمه خبر داد که عبدالفتاح سلطانی، مصطفی عبدی، مصطفی ریسمان باف، سهیل عربی، آرش همپای، علی عسگری، داور حسینی، اسدالله هادی، اسدالله اسدی و امیر دوربین به بند عمومی بازگردانده شدند، زندانیانی که جز افراد کمتر آسیب دیده و مجروح بودند.

بر اساس این گزارش هنوز ۱۶ زندانی سیاسی دیگر در انفرادی هستند که نگرانی از وضعیت جسمی آنان، خصوصا پس از ملاقات های روز گذشته، افزایش یافته است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.