علی خامنه ای: سلامت خانواده اولویت دارد نه اشتغال زنان

رهبر ایران می‌گوید اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست و خانواده اولویت دارد. ….

بی بی سی:
آیت‌الله علی خامنه‌ای که به مناسبت روز زن سخن می‌گفت، اعلام کرد باید مرکزی مطالعاتی و فراقوه‌ای برای تدوین راهبرد همه‌جانبه درباره زن تشکیل شود. بر اساس سخنان رهبر ایران، این راهبرد تازه باید از تفکرات “خائنانه اما ظاهرا دلسوزانه” نظریات غربی در زمینه اشتغال و برابری جنسیتی دور بماند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته بار‌ها بر ضرورتکلیکافزایش جمعیت، اولویت قراردادن خانواده و کلیکبازنگری در اشتغال زناندر جامعه تاکید کرده است.

همگام با دیدگاه‌های بالا‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران، دولت و مجلس تا کنون طرح‌های دورکاری، افزایش مرخصی زایمان، تفکیک جنسیتی و محدودیت انتخاب رشته دانشگاهی، و کلیکتوقف برنامه‌های جلوگیری از بارداری را کلیکاجراکرده‌اند.

‘برابری جنسیتی، طرحی غربی است’
آیت‌الله خامنه‌ای که برابری جنسی زن و مرد را از “حرف‌های کاملا غلط غرب” می‌داند، می‌گوید “این‌که زنان برخی مشاغل را به عهده نگیرند، هیچ ننگ و نقصی نیست، بلکه چیزی غلط است که متناسب با طبیعت الهی زن نباشد.”

رهبر ایران امروز ۳۰ فروردین در جمع شماری از زنان گفته است: “با کدام منطق باید زنان که خداوند آنان را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقه ویژه‌ای از زندگی آفریده است، در عرصه‌هایی وارد کنیم که آن‌ها را دچار رنج و سختی می‌کند؟” او درباره محدودیت تحصیل زنان در بعضی از رشته‌ها که به‌تازگی در دانشگاه‌ها اجرا شده، می‌گوید “اگر تفاوتی هم باشد ضد عدالت نیست چرا که نباید رشته‌های تحصیلی و مشاغلی که متناسب با طبیعت زنان نیست به آنان تحمیل شود.”

آیت‌الله خامنه‌ای اشتغال و مدیریت زنان را تا جایی که با خانواده منافات نداشته باشد، بدون ایراد توصیف کرده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.