معاون فرهنگی سپاه: تفکر تسامحی برخی مسئولان فرهنگی نگران‌کننده است

(دنباله…)

پنج شنبه سیاه، اوین را به اعتصاب فرو برد

گروهی از زندانیان بند ٣۵۰ در واکنش به یورش پنج شنبه گذشته ماموران به این زندان، و ممانعت از اعزام مجروحین به بیمارستان و بی خبری از زندانیان منتقل شده به انفرادی، اعلام اعتصاب غذا کردند. …. (دنباله…)

شهادتنامه ۷۴ زندانی درباره پنجشنبه سیاه اوین

۷۴ زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در شهادت نامه ای خطاب به دادستان تهران، به شرح آنچه روز پنج شنبه در این بند گذشت و رفتار بی سابقه ی ماموران امنیتی پرداخته اند …. (دنباله…)

خرد شدن استخوان های زندانیان و مظلومیت آقای حسن روحانی!

آن قدر می گویند راست افراطی و فضایی ایجاد کرده اند که حتی حسن روحانی احتیاجی نبیند در این مورد موضع بگیرد، زیرا عده ای بی وقفه مشغول تبرئه اش هستند …. (دنباله…)