درخواست گروهی از شاعران، مترجمان و نویسندگان: حکم اعدام ریحانه جباری را لغو کنید!

شاعران، مترجمان و نویسندگان نامدار مقیم ایران، خواهان لغو حکم اعدام ریحانه جباری و کنار گذاشتن حکم اعدام از سیستم قضایی کشور شده اند …. (دنباله…)