بازداشت پیشگیرانه ده‌ها شهروند در خوزستان

طی هفته گذشته نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت ده‌ها تن از فعالین سیاسی و مدنی اهواز نمودند. ….
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی هفته گذشته و بدلیل نزدیک شدن به سالگرد ناآرامی‌های ۲۳ فروردین ماه ۱۳۸۴ ده‌ها تن از شهروندان عرب که سابقه بازداشت به اتهام فعالیتهای سیاسی و فرهنگی را داشتند بازداشت شدند.

کریم دحیمی فعال حقوق بشر به گزارشگر هرانا گفت: «نیروهای امنیتی بدون هیچ حکم یا مجوز قانونی شبانه یا سحرگاه منزل افراد مورد نظر را محاصره و با هجوم به درون خانه و ایجاد رعب و وحشت برای ساکنان آن اقدام به دستگیری فعالان اهوازی می‌نمایند.»

مشخصات برخی از بازداشت شدگان بشرح ذیل می‌باشد:
١- عبدالکریم زرگانی بدلیل فعالیتهای مذهبی از اهالی منطقه زرگان روز چهارشنبه ۲۰ فروردین
٢- جابر صخراوى، روز سه شنبه گذشته ۱۹ فروردین از اهالی کوى علوى شهر اهواز
٣-جاسم زرگانی فرزند عبود متأهل و دارای دو فرزند از اهالی منطقه زرگان روز چهارشنبه ۲۰ فروردین
۴-محمد زرگانی فرزند حمید متأهل و دارای یک فرزند از اهالی منطقه زرگان روز چهارشنبه ۲۰ فروردین
۵- حسین زرگانی فرزند شاکر از اهالی منطقه زرگان، روز چهارشنبه ۲۰ فروردین
۶- عارف صرخى، روز چهارشنبه گذشته ۲۰ فروردین، در ساعت ۵ صبح در کوى ملاشیه
٧-مهدى حلفى در روز سه شنبه گذشته ۱۹ فروردین از اهالی کوى علوى اهواز
٨- علی دبه حویزه فرزند کریم روز پنج شنبه ۲۱ فروردین از اهالی کوی علوی (حی الثورة)
٩- رضا زرگانی فرزند گعید، دانشجوی دانشگاه، از اهالی منطقه زرگان، روز چهارشنبه ۲۰ فروردین

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.