نگرانی دو تشکل کارگری از وضعیت جسمانی شاهرخ زمانی


کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و اتحادیه آزاد کارگران ایران از شرایط جسمانی شاهرخ زمانی، ‌فعال کارگر زندانی،‌ ابراز نگرانی کردند.
آقای زمانی، از حدود یک ماه پیش در اعتراض به انتقالش به زندان قزل حصاردست به اعتصاب غذا زده است.

این فعال کارگری در خرداد سال ۱۳۹۰ در شهر تبریز بازداشت و به اتهام تشکیل گروه‌های مخالف نظام به ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. او این اتهام را رد کرده است.

آقای زمانی عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و عضو هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش است .
اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین خواستار آزادی شاهرخ زمانی،‌ محمد جراحی، رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده و دیگر کارگران زندانی شده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.