نامه زندانیان سیاسی در حمایت از شاهرخ زمانی: انتقال شاهرخ زمانی به قزل حصار غیر قانونی است!

تعداد شش تن از زندانیان سیاسی گوهر دشت کرج در حمایت از شاهرخ زمانی به مدت ۴۸ ساعت دست به اعتصاب غذا زدند ….

Shahrokh_Zamani

انتقال شاهرخ زمان و نگهداری او در بین زندانیان عادی نقض آشکار حقوق بشر و تداوم شکنجه های روحی و روانی از طرف زندانبانان سرکوبگر در جنایات سازمان یافته و سیستماتیک توسط دستگاه قوه قضاییه که گوش بفرمان  شکنجه گران و بازجویان وزارت اطلاعات است می باشد .ما امضا کنندگان این نامه نسبت به انتقال شاهرخ زمانی به زندان قزل حصار اعتراض کرده و در این راستا از تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۳ لغایت ۲۰/۱/۱۳۹۳ دست به اعتصاب غذا می زنیم و از مسئولین می خواهیم حداقل قوانین خود را رعایت کرده و شاهرخ زمانی را هر چه سریعتر به سالن ۱۲ زندان گوهر دشت بر گرانند.

اسامی امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا :
حمید رضا برهانی، خالد حردانی ، محمد امیر خیزی ، محمد علی منصوری ، میثاق یزدانی نژاد ، ناصح یوسفی

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.