کشور ثروتمندی که همه آن‌ را فقیر می‌دانند

تحقیقات نشان داده است، افغانستان دارای ۱۴۰۰ نوع مواد معدنی بوده که اکثر این معادن از لحاظ اقتصادی دارای ارزش قابل ملاحظه است. …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: «پارلمان موقت در تبعید آزربایجان جنوبی» و مواضع پان ترکیست ها و پان ایرانیست ها!

تا آن جا که به موسسین «پارلمان موقت آزربایجان در تبعید»، برمی گردد آن ها تاکنون ده ها تشکل به وجود آورده اند و هر بار با تغییر سیاست ها در برخی کشورها، به خصوص جمهوری آذربایجان و ترکیه و حتی لابی هایی در حاکمیت آمریکا، از هم پاشیده اند و تشکل جدیدی را منطبق با سیاست های روز سرمایه داری این کشورها به وجود آورده اند. …. (دنباله…)

تقی روزبه: سال نو، پیام و ضد پیام ومحورهای پیشروی

راهبرد رهبری و باندهای افراطی حاکم، معطوف به ایجاد عایق بندی بین دو سیاست متضاد انبساط مناسبات اقتصادی و سیاسی با خارج و انسداد سیاسی و امنیتی در داخل است. به عبارت دیگر اگر در وجه بیرونی لبخند کارآئی دارد، در داخل کاربرد مشت آهنین گره گشاست و پیام نهفته درمعجون شفابخش آقا هم در  ذیل همین راهبرد قرارمی گیرد. …. (دنباله…)

هشدار جنتی نسبت به توطئۀ عزل رهبر

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، امروز در سخنانی هشدار آمیز گفت: کسانی که سنگر اول را فتح کرده‌اند در پی تصرف مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی هستند. …. (دنباله…)