اعتصاب غذای شاهرخ زمانی در اعتراض به انتقال غیر قانونی به زندان قزلحصار


شاهرخ زمانی کارگر نقاش از اعضای هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش که در اعتراض به انتقال غیر قانونی خود به زندان قزل حصار دست به اعتصاب غذا زده در وضعیت جسمانی خطرناکی در زندان بسر می برد.

شاهرخ زمانی ۲۰ اسفند سال گذشته به بهانه بردن به دادگاه بدون هیچ گونه وسایل از زندان گوهر دشت به زندان قزل حصار منتقل شده است. شاهرخ زمانی سه روز قبل از انتقال او به زندان قزل حصار شاهرخ با تعدادی از زندانیان سالن ۱۲ به حمایت از اعتراضات دراویش در اعتصاب غذا به سر می برد و او بدون اتمام اعتصاب قبلی این بار برای اعتراض به انتقال غیر قانونی خود اعتصاب غذا را ادامه داده و ۱۴ روز است که در زندان قزل حصار در اعتصاب غذا به سر می برد. وی اعلام کرده است تا زمانی که او را به سالن ۱۲ زندان گوهردشت بر نگردانند به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد .

این کارگر نقاش در سال ۹۰ توسط عوامل امنیتی دستگیر شد و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۱ سال زندان محکوم شد و بارها برای رسیدگی عادلانه به وضعیتش دست به اعتصاب غذا زده است.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.