بازگرداندن رضا شهابی به زندان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، بازگرداندن رضا شهابی از بیمارستان به زندان اوین را محکوم کرد. ….

reza-shahabi

در اطلاعیه ای که در سایت این تشکل منتشر شده آمده است: در حالی که کارگران و همکاران آقای رضا شهابی برای عیادت او به بیمارستان رفته بودند ، به همراه خانواده ایشان به ویژه دو فرزند نوجوان و همسر فداکارش حداقل به این دلخوش بودند که او در لحظه سال تحویل و نوروز با تنی بیمار در کنار خانواده اش خواهد بود و این می توانست کمی از رنج های بی شمار آنها را بکاهد ، اما درست یک روز قبل از سال نو و در یک اقدام ناگهانی و خلاف اخلاق انسانی و با نیمه کار گذاشتن برنامه درمان ، او را شبانه به زندان اوین منتقل نمودندو آرزوهای شیرین خانواده و هکارانش را بر باد دادند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه این اقدام خلاف انسانی را محکوم نموده و از سندیکاهای کارگری و دیگر نهادهای بین المللی کارگری خواستار محکوم کردن این عمل ضد کارگری شده و در پشتیبانی از خواست سندیکا مبنی بر آزادی بی قید و شرط آقای رضا شهابی اقدام های حمایتی خود را به عمل آورند

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.