اعتراض فدراسیون جهانی کارگران حمل ونقل به جمهورى اسلامى


فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با صدور اطلاعیه ای بتاریخ ۲۱ مارس، ضمن همبستگی با مبارزات سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه علیه سیاست های ضداتحادیه ای و سرکوبگرانه مستمر دولت ایران و برای افزایش دستمزد، اعتراضشان را به جمهوری اسلامی اعلام داشتند.

در این اطلاعیه، با اشاره به افزایش تورم و گرانی در ایران در چند سال گذشته و افزایش ناچیز دستمزدها از مبارزات سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و تجمع ۵ مارس آنها مقابل وزارت کاربرای افزایش دستمزد پشتیبانی شده است. این اطلاعیه یادآورمی شود، رضا شهابی بدلیل فعالیت اتحادیه ای از سال ۲۰۱۰ در زندان بسر می برد و بدلیل مورد ضرب و شتم واقع شدن و شرایط زندان در وضعیت جسمی دردناکی بسر میبرد و نیاز به عمل جراحی دارد.
————————————-
منبع: اخبار و گزارشات کارگری

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.