علی مبارکی: وعده های پوشالی جناح خندان حکومت سرمایه داران اسلامی برملا میشود!

حسن روحانی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری وعده اجرای این قانون و افزایش دستمزد بر پایه نرخ تورم را مطرح کرده بود ومانند دیگر جناهای غارتگر رژیم که برای گرم نمودن تنور انتخابات و کشاندن مردم به پای صندوق های رای نشان داد که سیر تسلسل شعارهای بی پایه واساس در حکومت اسلامی پایانی ندارد. ….

با آرزوی اینکه سال جدید سالی سرشار از   پیروزی وموفقیت برای طبقه کارگرایران باشد.

سرانجام پس از حدس وگمان های فراوان  در مورد دستمزد سال ۱۳۹۳بر اساس مصوبه مورخ ۲۳اسفندسال نود ودو شورای عالی کار، دستمزد پایه کارگران برای سال ۱۳۹۳با ۲۵ درصد افزایش ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد.

به گزارش ایلنا. شورای عالی کار در جلسه خود میزان دریافتی سایر سطوح مزدی را ۱۲ درصد افزایش به اضافه روزانه ۲۱۱۹ تومان تعیین کرد و حق سنوات خدمت کارگران نیزاز ۳۰۰ تومان در سال جاری به ۵۰۰ تومان برای سال آینده تعیین شد.

افزایش ۲۵ درصدی پایه دستمزد کارگران در حالی به تصویب رسیده که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار رژیم ،و وعده های انتخاباتی دولت حسن روحانی  دستمزد می‌بایست بر اساس نرخ تورم افزایش یابد. این در حالیست که بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان دو منبع رسمی حکومتی، آخرین نرخ تورم در زمان مذاکرات مزدی را با۳ درصد اختلاف به ترتیب۵/۳۳ و ۵/۳۶ درصد اعلام کرده‌اند..

حسن روحانی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری وعده اجرای این قانون و افزایش دستمزد بر پایه نرخ تورم را مطرح کرده بود ومانند دیگر جناهای غارتگر رژیم که برای گرم نمودن تنور انتخابات و کشاندن مردم به پای صندوق های رای نشان داد که سیر تسلسل شعارهای بی پایه واساس در حکومت اسلامی پایانی ندارد.

یک نگاه اجمالی به خبرگزاری های وابسته به حکومت اسلامی
خط فقر وهزینه یک ماه خانواردرسال۹۲ به روایت به روایت آنان که معمولا کمتر از مقدار واقعی نیز میباشد عمق فاجعه فقر واستثمار در حکومت سرمایه داری اسلامی را نشان میدهد.

لطفا به نوشته های خبرگزاری های حکومتی توجه کنید!
ایرنا: خط فقر یک خانواده پنج نفره در تهران در سال ۹۲، معادل ۲۵ میلیون ریال است

ایلنا: حداقل دستمزد متناسب با خط فقر ۱۸ میلیون ریال است.

ایلنا: هزینه یک ماه خانوار۴ نفره کارگری بدون احتساب هزینه‌های مربوط به چهار آیتم قانونی دخانیات˓ اثاثیه منزل˓ امور فرهنگی، تفریح و رستوران و هتل، ۱۷۶۰۳۰۰۰ ریال محاسبه شده است.

ایلنا: قیمت کالاهای اساسی همچنان می‌تازد، استارت اجرای فاز دوم حذف یارانه ها ورشد شتابان قیمت کالاهای مصرفی،   پیش‌بینی می‌شود قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال‌جاری حداقل تا ۲ برابر افزایش خواهد یافت

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد از میان یازده گروه کالای مورد بررسی قیمت ۱۰ گروه کالایی در هفته منتهی به نهم اسفند ماه افزایش یافته است. پس از افزایش ناگهانی قیمت برق؛قیمت آب هم ناگهان ۲۰ درصد گران شد ،احتمال رشد ۴۱ تا ۴۴ درصدی تعرفه‌های درمانی دولتی در سال ۹۳)و…

در حکومت های  سرمایه داری فقر وبیحقوقی استثمار و بی عدالتی همیشه وجود دارد واین طبیعی وذاتی این نوع سیستم هاست ، زیرا آنان فقط در پی غارتگری و چپاول منابع و ثروت عموم انسانها در اشکال مختلف میباشند .

در کشورمان ایران حکومتی سرکوب گر  وغارت گر سالهاست وقیحانه وآن هم بسیار واضع مشغول غارت وتخریب  ثروت عظیم کشورمان میباشد با دروغ وجهل آمارهای غیر واقعی در زمینه تورم افسار کسیخته وفقر وفلاکت کارگران ومزدبگیران سالانه مبالغی ناچیز را بعنوان دستمزد تعین میکند که هیچ تناسبی حتی با خط فقر(بخور ونمیر)در جامعه نداشته وندارد.همچنان که در بالا ذکر شد شورای عالی کار!!!دستمزد سال ۹۳ را حدود ۶۰۹ هزار تومان تعین نموده و خبرگزاری ایلنا ارگان خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار دست ساز رژیم اسلامی خط فقر را ۱۸۰۰هزار تومان اعلام نموده است!

این در حالیست که اقتصاددانان وفعالین کارگری مستقل حداقل دستمزد را ۲۵۰۰هزار تومان اعلام نموده اند!

این تناقض و فریبکاری همواره در حرکات رژیم برای مهار اعتراضات بعد از مصوبات ضد کارگری وضد مردمی وجود داشته ودارد ،آنان خود میدانند که آش چقدر شور است وچگونه بخش عظیمی از جامعه را دچار فقر ومحرومیت بیشتر مینمایند ،تشکلات دست ساز رژیم با شعارهای به اصطلاح خیرخواهانه سعی میکنند توجه کارگران و زحمتکشان ومزد بگیران را به  خود جلب نموده وبه آنان بگویند که خیالتان راحت باشد ما دنبال حقوق پایمال شده شما هستیم !

واین درحالیست که در انتخابات مجلس وریاست جمهوری اتفاقا همین ها  مبلغان  سینه چاک همین جناح خندان و با پنبه سر ببر رژیم بودند ، واین بیانگر آنست که کارگران ومزدبگیران نباید توجهی به تبلیغات پوچ تشکلات دست ساز حکومتی داشته باشند !دستمزد برای ما کارگران مانند آب،هوا وخونی که در رگها جاریست مهم وحیاتیست و کمبود ونبود آن موجب انواع بیماری وپیامدهای وخیم  اجتماعی خواهد شد.

تنها مبارزات متشکل وسازمانیافته تشکلات مستقل کارگران ،معلمان ،پرستاران ودیگر زحمتکشان جامعه  میتواند سرمایه داران وحکومت حافظ منافع آنان را وادار به قبول مزد قابل تحمل نماید زیرا بخوبی به این امر  واقفیم که  در حکومت های سرمایه داری هیچگاه مزد واقعی پرداخت نخواهد شد و مقدار آن به قدرت چانه زنی مزد بگیران تعین میگردد.

ایران کشوری ثروتمند با منابع عظیم ،نیروی کار جوان است و هیچ توجیهی بجز غارتگری رژیم حاکم برای تعین این دستمزدهای شرم آور وجود ندارد.جمهوری اسلامی که خود بزرکترین کارفرما و صاحب عظیم ترین بنگاههای اقتصادی از نوع  دلالی ومافیایی در ایران وخاورمیانه میباشد ،تا کنون توانسته به کمک سرکوب وحشیانه فعالین کارگری ، روشنفکران و دیگر نیروهای اجتماعی منافع خود را به پیش برده  و از ثروت عمومی وملی ایرانیان برای خود هرچه میخواهد بدون نیاز به پاسخگویی به یغما ببرد.

باید با اعتراضات سازمانیافته  مبارزه برای به عقب نشاندن رژیم وقبولاندن دستمزدی مناسب با شان یک زندگی انسانی بجای  این دستمزد شرم آور و حقیرانه تلاش و پیگری جدی تری نمود و آنرا در اشکال مختلف سازمان داد.

فعالین کارگری در ایران و خارج از کشور بعنوان نیروهای پیشرو وآگاه طبقه وظایفشان روزبروز سنگین تر شده و خوشبختانه با تمام تهدید ها، سرکوب و زندان ومحرومیت هایی که طی این سالها متحمل شده اند دست از مبارزه نشسته و آنرا پیگیرانه ادامه میدهند ،تنها اشکال کار پراکندگی یشان است،با امید به انکه بتوانند به نقطه نظرات مشترکی رسیده و اعتراضات سال پیش رو را متحدانه به پیش ببرند.

پیروزباد مبارزات کارگران وزحمتکشان ایران علیه رژیم سرمایه داری اسلامی در ایران
ایجاد تشکلات مستقل کارگری ضامن پیشبرد منافع کارگران وزحمتکشان است.

علی مبارکی نماینده سابق سندیکای پروژه ای آبادان
سوییس
۱۹/۰۳ /۲۰۱۴ برابر با ۲۸ اسفند ۱۳۹۲

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.