شادباش نوروزی کانون نویسندگان ایران


kanoon-nevisandega-tabid

بهاران خجسته باد!
خوش وقت‌ایم که در آستانه‌ی پیر شدن سال و فرا رسیدن بهار ۱۳۹۳، به شما آزادگان و ارج‌گذاران آیین نوروزی شادباش بگوییم و سالی پیروز برای همه‌ی مردم آرزو کنیم، باشد که نو شدن طبیعت نوید نو شدن جامعه باشد. همچنان که خاطره‌ها و تجربه‌های تلخ و شیرین مشترک‌مان را در سال گذشته با خود داریم، لحظه‌ای هم از آرزوی جمعی برای آزادی اندیشه و بیان و نیک بختی و برخورداری همگانی از زندگی شرافت‌مندانه و انسانی غافل نمی‌مانیم. هنوز بر سر این پیمان‌ایم که  قلم‌های ما هم برای فردای تابناک به گردش درآید وهم برای آشکار ساختن رنج هایی که سزاوار بشریت مدرن و ترقی‌خواه و متمدن نیست.

کانون نویسندگان ایران
۲۸ اسفند  ۱۹۹۲

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.