حمله به دفتر حزب اردوغان در شهر “ماردین” در آستانه انتخابات ترکیه

حمله به دفتر حزب اردوغان در آستانه انتخابات ترکیه
PostDateIcon اسفند ۲۱م, ۱۳۹۲ | Author: روشنگری
Print Friendly
به گزارش ایرنا به نقل از منابع خبری ترکیه ، برخی از افراد ناشناس دفتر حزب حاکم ترکیه را در شهر ماردین با چوب و سنگ مورد حمله قرار دادند.
براساس این گزارش ، دفتر انتخابات حزب جمهوری خواه خلق بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور نیز امروز در آستانه انتخابات شهرداری ها در ترکیه در شهر دنیزلی در جنوب غربی ترکیه مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
شماری از هواداران حزب صلح و دمکراسی نیز روز گذشته در شهر ˈ وان ˈ با هواداران حزب حق و آزادی درگیر شدند.
هفته گذشته نیز شماری از هواداران حزب ملی گرای ˈحرکت ملیˈ با نزدیک شدن به انتخابات شهرداری ها در ترکیه ، بار دیگر ستاد حزب دمکراتیک خلق را مورد حمله قرار دادند.
شماری از هواداران حزب حرکت ملی به ستاد حزب دمکراتیک خلق منتسب به اکراد در شهر ˈ فتیهˈ در جنوب غربی ترکیه حمله کردند.
بر اساس این گزارش، معترضان با سنگ، ساختمان ستاد حزب دمکراتیک خلق را مورد حمله قرار داده و شیشه ها آن را شکستند.
هواداران حزب ملی گرای حرکت ملی پیش از این نیز به ستادهای حزب دمکراتیک خلق در شهرهای ˈآکساراˈ و ˈاورلاˈ حمله و با هواداران این حزب به درگیری پرداختند.
در درگیری بین هواداران حزب حرکت ملی و دمکراتیک خلق در شهر آکسارا نزدیک به ۴۰ نفر از هواداران دو حزب زخمی شدند.
انتخابات شهردار

به گزارش ایرنا به نقل از منابع خبری ترکیه ، برخی از افراد ناشناس دفتر حزب حاکم ترکیه را در شهر ماردین با چوب و سنگ مورد حمله قرار دادند. براساس این گزارش ، دفتر انتخابات حزب جمهوری خواه خلق بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور نیز امروز در آستانه انتخابات شهرداری ها در ترکیه در شهر دنیزلی در جنوب غربی ترکیه مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.

شماری از هواداران حزب صلح و دمکراسی نیز روز گذشته در شهر ˈ وان ˈ با هواداران حزب حق و آزادی درگیر شدند.
هفته گذشته نیز شماری از هواداران حزب ملی گرای ˈحرکت ملیˈ با نزدیک شدن به انتخابات شهرداری ها در ترکیه ، بار دیگر ستاد حزب دمکراتیک خلق را مورد حمله قرار دادند. شماری از هواداران حزب حرکت ملی به ستاد حزب دمکراتیک خلق منتسب به اکراد در شهر ˈ فتیهˈ در جنوب غربی ترکیه حمله کردند. بر اساس این گزارش، معترضان با سنگ، ساختمان ستاد حزب دمکراتیک خلق را مورد حمله قرار داده و شیشه ها آن را شکستند.

هواداران حزب ملی گرای حرکت ملی پیش از این نیز به ستادهای حزب دمکراتیک خلق در شهرهای ˈآکساراˈ و ˈاورلاˈ حمله و با هواداران این حزب به درگیری پرداختند. در درگیری بین هواداران حزب حرکت ملی و دمکراتیک خلق در شهر آکسارا نزدیک به ۴۰ نفر از هواداران دو حزب زخمی شدند. انتخابات شهرداری ها در ترکیه با حضور نمایندگان احزاب مختلف ۱۰ فروردین ماه آتی برگزار می شود.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.