نامه ای به خامنه ای توسط زندانی عقیدتی شهرام چنینان مبحوس در زندان گوهر دشت

شما فکر می کنید می توانید ابراز عقیده و بیان را از کسی یا گروهی سلب نمود؟ ….

اینجاب شهرام چینیان میانداب یکی از پیروان آئین نوین(بهائی) که موسس آن حضرت بهاالله پیامبر عصر جدید می باشد ، و من از طرف حکومت خود ساخته دینی به ۵ سال حبس محکوم گردیدم اشاره به قسمتی از بیانیه بیت اله اعظم خطاب به اهل عالم می نمایم، حضرت بهاالله در وصف یک مقام یک نیروی اجتماعی می فرماید:
این سبب بزرگ از برای نظم جهان و اطمینان اینکه در مکان است.

ودر برای فساد و زوال دین چنین می فرماید:
اگر سراج دین محصور ماند هرج و مرج راه یابد و نیر عدل و انصاف و آفتاب امن واطمینان از دین باز ماند.
و آثار بهایی در باره نتایج حاصل از چنین وضعی حاکی است که اگر آدم از پرتو دین محروم گردد، انحراف تقویت بشری و بدوی اخلاق و  فساد و انحلال موسسات انسانی به شدید ترین و بدترین وجه صورت پذیرد. طبیعت بشری به ذلت گراید ودین آن سلب گردد. نظم  و ضبط قانون از میان برخیزد و ندای وجدان مسکوت ماند و پرده حیا دریده شود و حس مسئولیت و همبستگی و وفا و رعایت یکدیگر خاموش  گردد ونعمت آرامش و شادمانی و امید به تدریج فراموش شود .
پس اگر بشریت به تضاد فلج کننده ای دچار گشته باید به خود بنگرد و غفلت خویش را به یاد آورد و به نداهای گمراه کننده ای که به آن دل بسته بیندیشد ومتوجه شود که چگونه به نام دین این همه سو تفاهم ، سرگردانی و آشفتگی به وجود آمده است .
کسانی که چشم بسته و خودخواهانه  اقتدا به معتقدات مخصوصه و محدود خود و تفاسیری غلط و ضد و نقیض از کلام پیامبران خدا  بر پیروان و مریدان خویش تحمیل نموده اند مسئولیت سنگینی در ایجاد این سرگردانی و آشفتگی دارند علی الخصوص این آشفتگی بر اثر موانع و سدهای مصنوعی که میان عقل و ایمان و علم و دین برپا گشته غلیظ تر و شدیدتر می گردد.

اگر با نظر انصاف در کلام موسسین ادیان بزرگ  تحقیق شود  و محیط اجتماعی زمانی که آن بزرگواران بر رسالت خویش پرداختند بر نظر آید معلوم می گردد که این مشاجرات و تعصباتی که سبب تجلی جامعه های دینی و بالنتیجه  صدمه به تمام شئونات انسانی گشته در پیشگاه دین مردود است شاهدی که نظر مذکور را تأیید می کند، آنکه در تمام ادیان بزرگ جهان این پند مکرر آمده که آنچه خود نمی پسندی بر دیگران نپسند و این تعلیم از دو طریق موید آن نظر است یکی آنکه جوهر و چکیده مفاهیم اخلاقی و آشتی بخش تمام ادیان است و در هر زمان و مکان که ظاهر شده باشد و دیگر آنکه نفس این تکرار جنبه وحدت ادیان داشته حقیقت ذاتی آنهاست به ثبوت می رساند حقیقتی که مع الوصف بشر با تعابیر نارسا و  نادرستش در تفسیر تاریخ به کلی از درک آن غافل مانده است .
اگر نوع بشر ، مربیان روحانی و خصلت حقیقی آنها به عنوان وسائط بنای، تمدن عالم غور و تحقیق می کرد دقیقا” از نتایج و  ثمرات ظهور پی در پی آنها بهره صد چندان می برد افسوس که چنین نشد .

احیای امنیت  مختصر از جانب متعصبان مذهبی را که حال در بسیاری از نقاط جهان به وجود آمده نباید چیزی جز مسکرات مد شمرد  زیرا نفس آن تعدی و تجاوز که همواره نفرت خواه  است خود نشانه ورشکستگی و افلاس آن واقعا” از غم انگیز ترین و عجیبترین خواص تعصبات مذهبی آن است که هم از کمالات معنوی را که افکار و اصول وحدت  عالم انسانی است پایمال می کند و هم  موقعیتهای اخلاقی و معنوی را که مسیر هر یک از آن ادیان گشته، خوار  و بی اعتبار می سازد .
آقای خامنه ای آیین بهایی ندایش برای اهل عالم دعوت به  احترام و وفاداری وسیعتر و آمالی بلندتر از آن است که تا به حال باعث حرکت و تقدم  نوع انسان بوده است .

شهرام چینیان
۱۰/۱۲/۱۳۹۲

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.