شاهرخ زمانی به اداره اطلاعات احضار شد

چهار شنبه ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ شاهرخ زمانی را ساعت ۱۰ صبح برای بازجویی غیر قانونی به اداره اطلاعات شعبه مستقر در زندان گوهر دشت بردند. او را به بهانه اینکه بیانیه ای داده ای تحت بازجوی قرار دادند اما کاملا” مشخص بود که این موضوع یک بهانه است برای ادامه  نقشه و برنامه ای که چندین ماه است علیه زندانیان سالن ۱۲ بطور منظم شروع کردند تا زندانیان سیاسی این سالن را مجبور به سکوت کنند تا این زندانیان در جهت کسب حقوق قانونی خود اقدامی نکنند ویا بر علیه ماموران ومسئولین زندان ، قوه قضائیه و اداره اطلاعات شکایت نکنند که این ماموران و مسئولین از جمله سلیمانی،  دولت ابادی ، مردانی، بحرینی و … هر چه علیه زندانیان جنایت کردند یا زندانیانی  مانند کرمی خیر آبادی و افشین اصانلو و… زیر شکنجه و ضرب و شتم ماموران کشته شدند یا مانند لقمان مرادی دچار خونریزی معده شد ویا مانند نامق محمودی چشمانش نا بینا شد ه و… کسی صدایش در نیاید.

جنایت کاران عضو نهاد های نامبرده اعمال جنایت کارانه خود را که با برنامه ریزی منظم و سیستماتیک  دستور سران عالی رتبه نظام است هر روز شدید تر می کنند، شکنجه و ضرب و شتم و اعمال غیر قانونی دخالت های ادراه اطلاعات در امور زندانیان پس از صدور حکم ، وهمچنین عدم رعایت قوانین از طرف مسئولین وماموران زندان از جمله ندادن لوازم بهداشتی ، کمبود ونامناسب بودن مواد غذایی ، نبود آبگرم ، نبود گرمایش ، کمی هواخوری ، نبود ملاقات های حضوری، در دسترس نبودن تلفن ، عدم رسیدگی به موقع به پرونده برخی از زندانیان ، حمله گاه و بی گاه گارد به داخل سالن و تخریب و دزدیدن اموال زندانیان ، اعمال فشار در مورد پوشاندن لباس زندان ، نبردن به موقع بیماران به بهداری یا بیمارستان، نصب و شدید تر کردن امواج پارازیت در اطراف سالن ۱۲ ، تخریب و بستن کتابخانه سالن ۱۲ و دها مورد اعمال غیر قانونی که به عمد و برنامه ریزی شده علیه زندانیان توسط عوامل ادراه اطلاعات ، قوه قضائیه و سازمان زندانها صورت می گیرد در مقابل چند ماه است که زندانیان برای کسب حقوق خود و مقاومت در برابر این اعمال غیر قانونی و ضد انسانی  یک دست تصمیم به احقاق حق خود کردند و از طریق شکایت یا اعتصاب غذا و راه های دیگر صدای مظلومیت خود را به گوش انسانهای آزادیخواه ایران و جهان  رساندند ، و حال که ماموران نتوانستند باب میل خود و اربابانشان زندانیان را وادار به سکوت کنند هر روز با یک بهانه ای زندانیان فعال را به بازجویی یا انتقال به انفرادی یا با ساختن پروده های دروغین به دادگاه و یا به محل های نا معلوم ( زندانهای مخفی ) می کشانند تا شاید صدای زندانیان را خفه کنند ، در این جهت است که طی هفته های گذشته شاهرخ زمانی و رسول بداغی را به انفرادی بردند ، سمکو خلقتی را به انفرادی برده و سپس به زندان اوین منتقل کردند و همچنین لقمان مرادی را مورد ضرب و شتم قراردادند و اکنون شاهرخ زمانی را به بهانه صدور بیانیه به باز جویی کشاندند.همه این حرکت ها توسط ماموران جمهوری اسلامی برای پنهان کردن جنایات و اعمال غیر قانونی خود و ترساندن زندانیان صورت می گیرد .

شاهرخ زمانی در مقابل تهمت های مامور اداره اطلاعات که ادعا کرده است تو(شاهرخ) بیانیه صادر کرده ای  در جواب گفته است :
مرا بیگاه دستگیر کردید، مدام شکنجه کردید و در دادگاه غیر قانونی و بدون دلیل و تحت پرونده بدون مدرک توسط یک قاضی که خودش اعتراف کرده هیچ اختیاری ندارد بلکه به او دستور داده بودند و او فقط دستور را اطاعت کرده است  به ۱۱ سال محکوم کردید و باز دست از سرم بر نداشتید در تبریز پرونده دروغین دیگری علیه من ساختید و دوباره ۶ ماه دیگر زندان دادید و بیش از دو سال است آزادی مرا سلب کردید از زندانی به زندان دیگر در حالی که هیچ حکمی در این رابطه وجود نداشت به صورت غیر قانونی تبعید کردید و اکنون هم به صورت غیر قانونی در این زندان تبعیدی هستم و با این کار تان باعث آزار و شکنجه خانواده من هم می شوید و هر گونه که می خواهید غیر قانونی ظلم می کنید و طلب کار هستید که از حق و حقوق خودم دفاع نکنم و در مقابل اعمال ضد انسانی و غیر قانونی شما مانند گوسفند سکوت کنم و شما با دستگاه های پارازیت همه زندانیان را دچار بیماری کنید ، زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار بدهید ، سویای حیوانی بخورد ما بدهید ، هواخوری که حق قانونی هر زندانی است حذف کنید ، ما را در سالن سرد  دچار بیمارهای مختلف کنید ، بهداشت نداشته باشیم ، ملاقات نداشته باشیم ، کتاب خانه نداشته باشیم و… وبعد بیائیم از این همه اعمال غیر قانونی و ضد انسانی شما قدر دانی و تشکر کنیم؟ واقعا” خجالت دارد.

اولا” من تا حالا هیچ بیانیه ای صادر نکردم و زیر هیچ بیانیه ای را امضا نکردم همه این حرفهای که می زنید چرت و پرت است ، همان طوریکه پرونده مسخره ای برایم ساختید دوباره دنبال بهانه هستید که تسکینی برای بیماری خود پیدا کنید ، هر چند که اطمینانی به شما وجود ندارد که حرف حقیقت را بشنوید ولی با این حال من اعلام می کنم من هیچ بیانیه صادر نکردم ولی طبق قانون از نهاد های قانونی داخلی و جهانی خواستم و باز هم خواهم خواست که مظلومیت مرا و بقیه زندانیان را بشنوند و در مقابل این همه ظلم و ستم سکوت نکنند و به ما برای کسب حقوق قانونی خود کمک کنند، اگر شما از حرف و اعمال قانونی ناراحت می شوید تقصیر من نیست این مشکل در تربیت و ذات شما است شما باید خودتان را اصلاح کنید . به هر صورت هر حرفی که گفتم یا نامه ای که نوشتم همه انها طبق قوانین داخلی و جهانی است که همه آنها را جمهوری اسلامی پذیرفته و زیر همه ای انها را امضا کرده است بنا براین هیچ تقصیری بر گردن من نیست بلکه باید جمهوری اسلامی جواب گو باشد که چرا تعهدات خود را در مورد قوانینی که پذیرفته و زیر انها را امضا کرده رعایت نمی کند من نباید اینجا به خاطر عدم رعایت قوانین توسط جمهوری اسلامی باز جویی شوم بلکه خود شما و دادگاهای شما به عنوان نمایندگان متخلف جمهوری اسلامی باز جویی و محاکمه شوید.

اگر شما دلیل یا مدرک برای اتهامات وارده بر من دارید دادگاه صالحه که دارای هیات منصفه و علنی که خبر نگاران و مردم حق حضور داشته باشند تشکیل بدهید و مرا محاکمه کنید اگر چنین شرایطی را نپذیرید مشخص است که ریگ در کفش کیست؟ من تا به امروز هر نامه ای که  برای نهاد های حقوق بشری  داخلی  یا جهانی نوشتم قبل از ان نمونه های از انها را برای دادگاه مربوطه و نهاد های دولتی نوشته ام ولی هیچ کدام را جواب ندادند ، و بدون شک شما از پرونده من خبر دارید و نامه های مرا  روی پرونده دیده اید بنا براین و با توجه به اینکه شما از همه ی نامه ها و شکایت نامه ها و لایحه های من خبر دارید و باز چنین تهمت نا راوی را به من وارد می کنید، دیگر چیزی برای گفتن باقی نمی ماند، در نهایت باید بگویم هر نامه ای که نمونه اش روی پرونده من است متعلق به من است و هر نامه ای که نمونه ان در پرونده نیست تهمت نا روایی است که من هر گز نمی پذیرم .

طبق شنیده ها  شاهرخ زمانی حرفهای خود را می گفت و مامور اداره اطلاعات هم زمان به داد و بی داد می پرداخت ، شاهرخ هیچ اتهامی را نپذیرفته و هیچ برگه را امضا نکرده است.

ما این احضار غیر قانونی را محکوم می کنیم و از تمامی نهاد های داخلی و جهانی مدافع حقوق انسان ها می خواهیم برای کمک به زندانیان سیاسی بخصوص زندانیان سالن ۱۲ اقدام به حرکت ها و حمایت های عملی و معنوی بیشتر و کارآ تری  نمایند ، چون زندانیان سالن ۱۲ برای حقوق حقه خود همچنان مقاومت می کنند اما اگر پشتیبانی لازم از مقاومت انها صورت نگیرد جمهوری اسلامی تابع قانون نخواهد شد در آن صورت زندانیان در خطر دائمی بسر می برند .

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
۱۴/۱۲/۱۳۹۲
www.chzamani.blogspot.com
freeshahrookh@gmail.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.